Site Loader
Főoldal

A Protestáns Gimnázium Egyesület

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT

alapít és hirdet

a SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM
tanulói számára

Az ösztöndíjat minden félévben két kategóriában lehet elnyerni, a félévi értesítő, illetve az év végi bizonyítvány eredményeinek alapján, tehát februárban és júniusban.

Az ösztöndíjakra fordítható összeg félévenként összesen 500 000 Ft.

Pályázhatnak

„A” kategóriábanazok a tanulók, akiknek a tanulmányi átlaga 4,6 vagy ennél magasabb, és nem buktak meg semmiből,

„B” kategóriában pedig azok, akik az előző félévhez képest minimum 0,5 átlaggal jobb eredményt értek el, és nincs elégtelen jegyük.

(Mindkét kategóriában a tantárgyi eredményeket vesszük figyelembe, a magatartás, szorgalom és rendszeretet jegyek most nem számítanak.)

Mindkét csoportban a legjobb 4 eredményt díjazzuk,  az eredmények sorrendjében anyagilag differenciáltan.

A pályázatokat Kovácsné Thomann Mónika igazgatóhelyettes asszonynak kell benyújtani az aktuális időszakban a szokásos módokon (iskolagyűlésen és a honlapon) meghirdetett időben és formátumban. A pályázatokat ösztöndíj-bizottság értékeli, és dönt a  sorrendről és az elnyerhető ösztöndíj mértékéről. (A bizottság tagjai: dr. Zólyomi Zoltánné, az Egyesület elnöke, Kovácsné Thomann Mónika igazgatóhelyettes asszony és Nagy Géza gazdasági vezető, az Egyesület tagjai.)

A pályázat beadásának határideje 2019. február 8. A pályázathoz csatolni kell a félévi bizonyítvány fénymásolatát.