Site Loader
Főoldal

Tudnivalók az írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

Az iskolánkban szervezett központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő 2018. december 7.: tanulói jelentkezési lapot kell eljuttatni a Sylvesterbe. A rendes felvételi eljárás keretében intézményünkbe 2019. február 18-ig kell jelentkezni.

SNI-s, BTM-es tanulók szülei speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó írásos kérelmet nyújthatnak be, a szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt. A kérelmet elbíráló határozatot a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a szülőknek.

Minimum 4-es magatartású tanulókat várunk!

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az oldal alján találhatóak.

A Sylvesterbe jelentkezők szóbeli felvételi időpontja: 2019. február 21 – március 14. között (a beosztásról telefonon értesítést kapnak a szülők).

A szóbeli meghallgatásra hozni kell az ellenőrző könyvet, két felbélyegzett borítékot (egyiket az általános iskolának megcímezve, másikat saját részre megcímezve, a feladó mindkét esetben a Sylvester), lehetőség szerint lelkészi ajánlást, magyar, matematika és kedvenc tantárgy füzetét, valamint okleveleket, versenyeredményeket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

2019. január 19. 10.00 óra: központi írásbeli vizsga a Sylvesterben

(Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 24. 14.00 óra: csak előre bejelentett, indokolt esetben van rá lehetőség.)

Az írásbeli vizsgáról külön értesítést, behívót nem küldünk.

A tanulók személyi igazolványt vagy diákigazolványt hozzanak magukkal.

Az írásbelik eredményeit 2019. január 23-án feltesszük az iskola honlapjára (a tanulók oktatási azonosítói fognak szerepelni).

Írásbeli vizsgák megtekintésének napja: 2019. január 24. csütörtök 8.00-16.00.

Észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig, tizenhat óráig írásban lehet leadni.

Az egyéni értékelő lapok 2019. február 5-én 8:00 és 14:00 óra között vehetők át az iskolában.

Felvételi pontrendszer: összesen 200 pont

1. Hozott pontok: 50 pont

Kilencedik évfolyamra jelentkezőknél: általános iskola 7. év vége és 8. félév tanulmányi átlaga: 50 pont

Minden tárgy öt pontot ér, a két félév eredményét átlagoljuk.

Magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz + legjobb eredményű készségtárgy tantárgyakból számítjuk a pontokat.

Hetedik évfolyamra jelentkezőknél: általános iskola 5. év vége és 6. félév tanulmányi átlaga: 50 pont

Minden tárgy tíz pontot ér, a két félév eredményét átlagoljuk.

Magyar irodalom és magyar nyelv átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret tantárgyakból számítjuk a pontokat.

2. Központi felvételin elért eredmény: 100 pont
(Ha van olyan, aki csak egy tárgyból írt, annak az eredményét duplázzuk.)

A két terület 50-50 pontot ér.

5-9 pont → 10 pont
10-19 pont → 20 pont
20-29 pont → 30 pont
30-39 pont → 40 pont
40-50 pont → 50 pont

3. Felvételi beszélgetésen elért eredmény: 50 pont

Képzési területek: tagozatkódok és a képzés tartalma

8. osztálytól latin nyelv, a harmadik nyelv választása 9. évfolyamtól (német, olasz), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

Két idegen nyelv (angol és német vagy olasz), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

Az első évben heti 10 és 8 órában angol és második nyelv oktatása, a közismereti tárgyakból szintre hozás, informatikaoktatás, tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz, előre hozott nyelvi érettségi a 11. évfolyamon, 12. évfolyamon a nyelvvizsgák letételének lehetősége.

Az első évfolyamokon közismereti tárgyak tanítása mellett egészségügyi asszisztens és ápoló szakoknak megfelelő szaktárgyi képzés, tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz. Ennél a képzésnél figyelembe vesszük az egészségügyi alkalmasságot.

Az első évfolyamokon közismereti tárgyak tanítása mellett a szociális asszisztens és ápoló szakoknak megfelelő szaktárgyi képzés, tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.