Site Loader
Főoldal
felvételi Sylvester

Tudnivalók az írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

Az iskolánkban szervezett központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő 2020. december 4.: A tanulói jelentkezési lapot kell eljuttatni a Sylvesterbe.

Jelentkezési lap letöltése (letöltés pdf-ben, letöltés xlsx-ben)

 SNI-s, BTM-es tanulók szülei speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó írásos kérelmet nyújthatnak be, a szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt. A kérelmet elbíráló határozatot a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a szülőknek.

A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét

Általános feltételek

Előző két év magatartásjegyei között ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.
Emelt nyelvi óraszámú négyosztályos képzésre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,5 kell legyen.
Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.
Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi alkalmasság is szükséges.
A központi felvételin elért eredmény összpontszáma legalább 35 pont kell legyen ahhoz, hogy szóbeli elbeszélgetésre érdemes legyen bejönni.

A rendes felvételi eljárás keretében intézményünkbe 2021. február 19-ig kell jelentkezni.

 

Az egyéni (6.évfolyamos képzésre) jelentkezés menetét a középfokú felvételi eljárásra itt találják: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/2020_2021beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete_a_2020_2021_tanevben_zajlo_kozepfoku_felveteli_eljaras_soran

Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal oldalán leírtakat. 

Az egyéni jelentkezés (6 évfolyamos gimnáziumi képzés ) során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy kézzel kitöltött felvételi lapok fogadására nincs lehetőség.

A jelentkezéshez a központi írásbeli Értékelő lapjának másolatát csatolni kell.

Lehetőség szerint a jelentkezési lapokhoz csatolják az 5.év végi és 6. félévi bizonyítványt, hiánya nem kizáró ok.
Két felbélyegzett borítékot (egyiket az általános iskolának megcímezve, másikat saját részre megcímezve, a feladó mindkét esetben a Sylvester)

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról: letöltés

Szülői nyilatkozat a középfokú felvételi eljárás felvételi dokumentumainak aláírásáról letöltése: itt

Feladatellátási hely kódja: 001

A jelentkezéshez szükséges belső jelentkezési lapok, alkalmassági nyilatkozat és egyéb dokumentumok az oldal alján találhatóak. 

 

2021. január 23. 10:00 óra: központi írásbeli vizsga a Sylvesterben

(Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 28. 14:00 óra: előzetes bejelentés szükséges, “Akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni”.)

Az írásbeli vizsgáról külön értesítést, behívót nem küldünk.

A tanulók személyi igazolványt vagy diákigazolványt hozzanak magukkal.

Az írásbelik eredményeit  feltesszük az iskola honlapjára (a tanulókra oktatási azonosító alapján kereshetnek rá).

Írásbeli vizsgák megtekintésének napja:

Észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig, tizenhat óráig írásban lehet leadni.

Az egyéni értékelő lapok átvételéről a megtekintés után teszünk közzé információt.

A Sylvesterbe jelentkezők szóbeli felvételi időpontja: 2021. február 23 – március 12. között (a beosztásról telefonon értesítést kapnak a szülők).

A szóbeli meghallgatásra hozni kell az ellenőrző könyvet, két felbélyegzett borítékot (egyiket az általános iskolának megcímezve, másikat saját részre megcímezve, a feladó mindkét esetben a Sylvester), lehetőség szerint lelkészi ajánlást, magyar, matematika és kedvenc tantárgy füzetét, valamint okleveleket, versenyeredményeket.

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján készül.

Kérjük a szülőket, hogy maximum 20 perccel előbb érkezzenek az iskola bejárata elé, mert szeretnénk a torlódás elkerülésével a járványügyi előírásoknak megfelelni és lehető legnagyobb biztonságban tudni a felvételiző gyerekeket.

1. A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum

2. OM-szám: 101138

Feladatellátási hely kódja: 001

3. 1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

4. Tanév: 2021/2022

5. A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét

 

Általános feltételek

 

Előző két év magatartásjegyei között ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.

Emelt nyelvi óraszámú gimnáziumi képzésre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,5 kell legyen.

Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.

Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi alkalmasság is szükséges.

A  központi felvételin elért eredmény összpontszáma legalább 35 pont kell legyen ahhoz, hogy szóbeli elbeszélgetésre érdemes legyen bejönni.

 

Felvételi pontrendszer: összesen 200 pont

I.. Általános iskolából hozott pontok: maximum 50 pont

9.- be jelentkezőknél: Általános iskola 7. év vége és 8. félév tanulmányi átlaga: 50 pont

Minden tárgy öt pontot ér, a két félév eredményét átlagoljuk.

Magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz + legjobb eredményű készségtárgy.

7.-be jelentkezőknél: általános iskola 5. év vége és 6. félév tanulmányi átlaga: 50 pont

Minden tárgy öt pontot ér (a magyar egy tantárgynak számít), a két félév eredményét összeadjuk.

Magyar irodalom+ magyar nyelv átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret tantárgyakból számítjuk a pontokat.

  1. Központi felvételin elért eredmény: 100 pont

A két tantárgyból a központi írásbeli felvételin elért eredmények pontszámait összegezzük: Az eredménnyel megegyező pontszámot kap a tanuló.

III. Felvételi beszélgetésen elért eredmény: 50 pont

  1. a) belső értékelési rendszer (kommunikáció, nyelvi készségek, motiváció)→ 20 pont
  2. b) szövegértési készséget mérő feladatok → 15 pont
  3. c) matematikai készséget mérő feladatok → 15 pont

Pontozás mentességgel rendelkező tanulók esetében

 

  • Legalább egy tárgyból meg kell írni a központi írásbeli vizsgát.
  • A tantárgyi mentességgel rendelkező tanulók hozott pontjainál a hiányzó érdemjegy helyett a többi érdemjegy átlagával növeljük meg az összpontszámot.

Például: ha egy tárgyból felmentett: hozott pontok + hozott pontok/9

              ha két tárgyból felmentett: hozott pontok + (hozott pontok/8)x2

  • Aki csak egy tárgyból írt központi felvételit, annak az egy tárgynak az eredményét duplázzuk.

Ha nem 50 pont a központi írásbeli maximális pontszáma – mentesség miatt -, az elért pontszámot elosztjuk a tanuló által maximálisan elérhető pontszámmal, és megszorozzuk ötvennel.

Képzési területek: tagozatkódok és a képzés tartalma

7. évfolyamon az első nyelv magas óraszámú oktatása, 8. évfolyamon latin nyelv oktatása, második nyelv választása 9. évfolyamtól (német, olasz), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

Első idegen nyelv (angol vagy német), második idegen nyelv (angol, német vagy olasz) tanulásmódszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz, előrehozott nyelvi érettségi és a nyelvvizsgák letételének lehetősége

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

az első évfolyamokon közismereti tárgyak tanítása mellett gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szaknak megfelelő szaktárgyi képzés, a 13. évfolyamon érettségi és technikusi oklevél megszerzése.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok. Figyelembe vesszük az egészségügyi alkalmasságot.

Az első évfolyamokon közismereti tárgyak tanítása mellett a szociális asszisztens szaknak megfelelő szaktárgyi képzés, a 13. évfolyamon érettségi és technikusi oklevél megszerzése.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok. Figyelembe vesszük az egészségügyi alkalmasságot.