Site Loader
Főoldal

A központi írásbeli vizsgák időpontja

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontban kerül megrendezésre:

a 6  évfolyamos gimnáziumi képzésre,  valamint a 9. évfolyamra  jelentkezők számára 2021. január 23-án 10 órától,

A pótló írásbeli vizsgát a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésre, valamint  a 9. évfolyamra  jelentkezők számára 2021. január 28-án 14 órától. 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. 

A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára:

A tanulóknak 2020. december 4-ig egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára.

Jelentkezési lap letöltése: pdf formátumban vagy xlsx formátumban

A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” azonban CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni. A középfokú felvételi eljárás során tehát a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. Tehát a központi írásbeli vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell megírnia.

Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, úgy a szülőknek a jelentkezéseket megelőzően a tanuló központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó tájékozódást is meg kell kezdenie. Ehhez részletes segítséget találnak a  Tájékoztató a sajátos nevelési igényű jelentkezőknek dokumentumban.

Központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése: (beosztás folyamatban)

Az eredmények közzététele:

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2021. február 8-áig. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg.

A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját (a továbbiakban együtt felvételi lapok), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.