Site Loader

Kedves Diákok és Szüleik!

2022. január 22-én 10 órától tartjuk intézményünkben – a Sylvester János Református Gimnázium és Technikum Pillangó park 3-5. szám alatti épületében – az írásbeli középiskolai felvételiket.

Hagyományosan vendégszerető intézmény vagyunk, azonban most a COVID-járvány és a központi intézkedések megakadályoznak bennünket abban, hogy a szokásos vendéglátásban részesítsük önöket. Ezért kérjük a nálunk írásbelire jelentkezőket, hogy legkésőbb 9 óra 40-re érjenek a gimnáziumunkba. A rendelkezések alapján csak a diákok léphetnek be az épületbe, így a bejárattól a kedves és szívélyes kollégáim kísérik az osztálytermekbe a gyermekeiket.

Néhány fontos központi előírás az írásbeli középiskolai felvételihez:

 • az aulában és a tantermekben kézfertőtlenítő eszközöket helyezünk el,
 • innivalót, harapnivalót mindenki hozhat magának, mi a járvány miatt – az eddigiektől eltérően – ezt nem biztosíthatjuk,
 • betegség miatti akadályoztatás esetén a következő pótló időpont január 27-e,
 • ezt a benyújtott igazolásokkal és indoklással alátámasztott írásos kérelemmel kérvényezhetik,
 • a maszk viselése az írásbeli vizsga alatt mind a felügyelő tanároknak, mind a diákoknak kötelező,
 • a felvételi vizsgák magyarból és matematikából 45-45 percesek lesznek. Ezalatt mindkét tárgyból 10-10 feladatot kell megoldani 50-50 pontért.
 • a dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni, a rajzok azonban ceruzával készíthetők,
 • a magyar feladatsor megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhatnak, a matematikához csak rajzeszközöket – vonalzót, körzőt, szögmérőt – , más segédeszközt (pl. zsebszámológépet) nem.
 • a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra a határozatban megkapott kedvezmények vonatkoznak.
 • a gyermekeikért – amennyiben nem egyedül mennek haza – 12 órára jöhetnek vissza a bejárathoz,
 • kérjük a szülőket, hogy az Oktatási Hivatal honlapjáról töltsék le az írásbeli javítókulcsát, majd a megtekintés napján az iskolánkban fényképezzék le a gyermekeik dolgozatát, és elektronikusan juttassák el hozzánk a javítással kapcsolatos észrevételeiket, ( Tanulói észrevételi lap letöltése) Az észrevételek benyújtásának határideje 2022. január 31. 16:00 óráig.
 • iskolatitkar@sylvester.hu; sylvester@sylvester.hu 
 • https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
 • a javító csapat által a tanulói észrevételekre adott választ szintén elektronikus csatornán juttatjuk el önökhöz. 
 • A dolgozatok megtekintésének napja 2021. január 28., péntek 8:00-16:00 óra között. Az iskolába érkezéskor az aulában látni fogják a termek és névsorok beosztását. 
 • Az eredményekről szóló Értékelő lapot 2022. február 4-én, pénteken 8:00-16 óra között átvehetik az iskola portáján.

Őszintén sajnáljuk, hogy a körülmények nem kedveznek az ennél szívélyesebb és barátságosabb vendéglátáshoz, de reménykedünk abban, hogy ezt még a kapcsolatunk tartama alatt tudjuk pótolni.

Budapest, 2022. január 7.

                                                                                   Szeretettel:

                                                                             Kocsis Imre Antal

                                                                                     igazgató

Post Author: sylvester