Diakónia-gondozástan élménypedagógiai program története a Sylvesterben

„Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindent ti is úgy cselekedjetek azokkal.” (Mt 7,12)​

A Baár-Madas Református Gimnáziumban dr. Bibó István igazgatósága idején, 1992-ben kezdődött a diakónia-ápolástan fakultáció szervezése a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának, dr. Dizseri Tamásnak a támogatásával. Az első diákok 1994-ben tettek érettségi záróvizsgát ebből a komplex tárgyból. A kétszintű érettségi vizsgarendszerben a Sylvester János Protestáns Gimnáziumban 1997- 2003 között vált ez a tantárgy egyedileg akkreditált választható érettségi tantárggyá. Mind az akkreditáció sikere, mind a tanulók felkészítése egy csapatmunka volt: Habléné Nagy Viktória református lelkész, dr. Böszörményi Katalin tüdőgyógyász, onkológus, Rideg Gyula kórházlelkész, pasztorálpszichológus, Gyűszű Katalin kórházi gyermekvédelmi szakember, Kocsis Istvánné Ágnes a Bethesda Otthonápolási szolgálat nyugalmazott főnővére és Kenézné Ádám Zsuzsanna tanárnő áldozatos munkájának köszönhető.

Ez a tény az iskolát a budapesti diakónia-ápolástan érettségi vizsgaközpontjává tette, aminek következtében, továbbá a Magyar Vöröskereszttel történt együttműködési megállapodás alapján 2006-tól-2015-ig diákjaink és vendégtanulóként Budapest többi – elsősorban a történelmi egyházak fenntartása alatt álló – középiskolájából érkezett tanulók az érettségi vizsgára, illetve félévi beszámolókra való készüléssel egyidejűleg Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtás, babysitter–au pair és házi gondozó vizsgáit is teljesíthették.

Az érettségi vizsgaszabályzat módosulása következtében megszűnt az akkreditált vizsgatárgyak választhatósága. Fenntartónk, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete és az iskola vezetősége Kocsis Imre Antal igazgatósága alatt változatlanul fontosnak és szükségesnek tartja a diakóniai lelkület és szakmaiság jelenlétét az iskolában. Ennek következtében 2013-tól diakóniai szakközépiskolai, majd szakgimnáziumi osztályokat indítottunk, amelyek a szociális és az egészségügyi ágazati érettségire és ezen ágazatok egyes szakmáira készítenek fel.

A gimnáziumi osztályok diákjai és a vendégtanulók számára továbbra is lehetőséget nyújtunk a diakónia-ápolástan fakultáció folytatásaként diakónia-gondozástan élménypedagógiai programban való részvételre. Ez a korábbi lehetőségeken kívül azzal is jár, hogy ajánlást adunk a Református Zsinati Iroda Missziós Év pályázatához, melynek keretében a tanulók az általuk tanult nyelvek területén, Németországban, Angliában stb. végezhetnek egy éves missziói szolgálatot. (Ezzel a lehetőséggel természetesen a szakgimnáziumi osztályok tanulói is élhetnek.)

Jelenlegi csapatunk, Szabóné Fabó Ilona, Csuti Ágnes diplomás ápoló, Lőcsei-Balássy Emőke mentálhigénés szakember, szupervizor hallgató (KRE) és Kenézné Ádám Zsuzsanna tanárnő végzi a tanulók felkészítését a Magyar Vöröskereszt vizsgákra. Szellemi támogatónk Tolnai-Kiss Anita egészségügyi tanár. Gyakorlati terepeink a Vakok Általános Iskolájának Kollégiuma, a Vakok Batthyány László Gyermekotthona, Óvoda és Általános Iskola, a Mozgásjavító Általános Iskola és Gimnázium Kollégiuma, az Albert Schweitzer Szeretetotthon és a Kálvin János Református Idősek Otthona, ahol a tanulóink az elméleti ismeretek mellett közösségi szolgálatot is végeznek.

Iskolánk diakóniai képzéseihez kapcsolódva lehetőséget kaptunk a Siketek, és Nagyothallók Országos Egyesületétől, hogy diákjaink és tanáraink kedvezményesen (-50%) mélyedhetnek el a jelnyelvi képzésekben, a hallássérült és nem beszélő, afáziás emberekkel történő kommunikációs diszkrepancia feloldásának megvalósításában. Tanulóink, ha van 12 fő jelentkező egyidejűleg, heti egyszeri képzési délutánokon az érettségiig eljuthatnak a B2 szintig, amely szükséges a SINOSZOS jelnyelvi tolmács OKJ-s képzéshez. Ezzel a lehetőséggel minden diákunk, minden szakképesítésünk értékesebbé válik hazánkban, és az Európai Unióban is.