Szokások: jeles napok és mindennapok

A Sylvester János Református Gimnázium Pedagógiai programja által előírt Sylvester-forgónak nevezett foglalkozás (nem tantárgy!) Szokások című rész-foglalkozásának terve szinte alapgondolatát szülte az egész programnak. A diákjaink iránt érzett felelősség annak a megértésével párosult, hogy miközben tantárgyi keretek között őket igyekszünk tehetségük és tehetségünk erőit a lehető leginkább aktivizálni, vannak olyan fontos területei az életnek, amelyek nem férnek bele a tantárgyakba. Ugyanakkor ezek a területek, miközben az önmagáért és társaiért felelős, gazdag, értelmes életvitel alapját képező részterületek, – nem véletlenül – a tudomány, a művészetek, az általános műveltség olyan alapismeretei, olyan magától értetődőnek tekintett fundamentumok, amelyek nélkül a tudás felfújt luftballon. (Ezzel szembesültünk annak a tanulónknak az érettségi feleletekor, aki Arany János Tengeri-hántás című balladájának jó szintű elemzése után nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy mi is az a tengerihántás. És itt nemcsak a kifejezés nem ismeretéről, hanem az ahhoz tartozó szokás- és erkölcsi elvrendszer, tehát az egész mű meg nem értésével kellett szembesülnünk.) Fiatal iskolánk a maga rövid történetében hamar szükségét érezte, hogy hagyományokat alakítson ki, egyértelművé tegye e hagyományokhoz való ragaszkodását, pozitív jelentést adjon a hagyomány szónak.

A fentiek szellemében alakítottuk ki a tantervet, amelynek programja a megnevezett célok szolgálatában, megvalósításának alkalmaival az iskola az adott fölöttébb szerény lehetőségeit kihasználva igyekszik esetenként testközelbe, azaz személyesen átélhetővé tenni mindazt, amiről nemcsak beszélni kell, hanem gyakorlattá kell válnia. Az erre irányuló munkánk során szembesültünk azzal a ténnyel is, hogy nemcsak régi korok szokásai szorulnak magyarázatra, hanem a ma is élő, többnyire a 20. században kialakult ún. polgári életforma viselkedés- és életvezetési formái is, amelyeknek az ismerete elengedhetetlen a 21. században is a munkaerőpiacra lépő fiatalok számára. A tanulók évről évre szabad választás alapján vehetnek részt a foglalkozásokon, tehát a tanulócsoport összetétele, előzetes ismerete pontosan nem tervezhető. Az éves tanmenet kidolgozása és megvalósítása is éppen ezért a foglalkozást vezető pedagógustól sok rugalmasságot, találékonyságot, személyes áldozatokat kíván.

Dr. Zólyomi Zoltánné latintanár