Vezetőség

Kocsis Imre Antal

Igazgató, ének, egyházi ének, 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
tanulásmódszertan, közoktatásvezető

Nagy Géza

Gazdasági vezető,
okleveles közgazdász

Kovácsné Thomann Mónika Eszter

Igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Dr. Vitályosné Kiss Kornélia

Igazgatóhelyettes, földrajz, történelem,
angol nyelv szakos tanár

Dr. Bibó István

Nyugalmazott igazgató,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
művészettörténész

Tanáraink

Agócs Ágnes

Fizika szakos tanár

Bérczi Gáborné

német nyelv szakos tanár

Biró Beáta

Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár

Bognár Barnabásné

Testnevelő tanár

9.B

Bokor Gyöngyi Andrea

Angol nyelv szakos tanár

9.Ny

Binder Anita Fruzsina

Angol nyelv, katolikus hittan, nevelő, valamint gyermek- és
családvédő szakos tanár

11.C

Borsosné Kálmán Piroska Outi

Angol és latin nyelv szakos tanár, mentálhigiénés szakember

12.B

Burján László

Pedagógiai asszisztens, történelem tanár

Dávid Anna Dóra

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos tanár

Dobossy Mariann

iskolai szociális segítő

Döbrössyné Sipos Anita

Informatika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus

Dragán György

pszichológiatanár

Dzsida János

Történelem szakos tanár

7.A

Gatter Zsófia Viktória

Iskolapszichológus

Huszákné Vendégh Andrea

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos tanár, hungarológus, mentálhigiénés segítő szakember

10.A

Gombkötő Tamás

Testnevelő tanár

9.A

Iselstöger Nóra

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Jakabné Bencze Noémi

Matematika szakos tanár,
pénzintézeti közgazdász

11.B

Jekliné Pintér Zsuzsanna

Német nyelv- és irodalomtanár, művészettörténész, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő, közoktatásvezető,
pedagógiai szakértő

Juhász Imre

Magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár,
DÖK-tanár

8.A

Juhász Pál Balázs

Katolikus hittanár,
PhD-hallgató

12.A

Katona Miklós  Ottó

matematika szakos tanár
 

Kenézné Ádám Zsuzsanna

Óraadó fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés szakember,
diakónia–gondozástan élménypedagógiai program felelős tanára

Koczó Pál

Iskolalelkész, református hittan,
német nyelv szakos tanár

Kodó Anita

gyógytestnevelés
 

 

Kopócsy Judit

Textilművész

Kovács Viktória

vizuális kultúra szakos tanár

 

Körözsi Barnabás

Testnevelő–aerobik edző,
fitness instruktor

11.A

Kőszegi Júlia

Olasz nyelv szakos tanár, hungarológus, társadalomtudományi és
gazdasági szakfordító

10.B

Kőváriné Kalmár Krisztina

Magyar nyelv és irodalom,
portugál és latin nyelv szakos tanár,
könyvtáros

Laborczi Zsuzsanna

Fizika-kémia szakos tanár

Lőcsei-Balássy Emőke

Mentálhigiénés szakember,
szupervízor

Mandácskó Zoltán

Informatika szakos tanár

Nemcsics Endréné

Fejlesztő-gyógypedagógus

Dr. Rimóczi Imréné

Biológia–kémia szakos tanár

Róka Szabolcs

biológia és földrajz szakos tanár

Szabóné Fabó Ilona

Diplomás ápoló,
pasztorális tanácsadó és szervező

Tolnai-Kiss Anita

Egészségügyi szakmai tárgyakat
tanító tanár

10.C

Vadász Gábor

angol és olasz nyelv szakos tanár

Dr. Verebicsné Siklósi Erika

Matematika–fizika szakos tanár

Viczián Zsófia

Református hittan,
társadalomismeret szakos tanár

 

Pónya Nikolett Anna

biológia szakos tanár