Vezetőség

Kocsis Imre Antal

Igazgató, ének, egyházi ének, 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
tanulásmódszertan, közoktatásvezető

Nagy Géza

Gazdasági vezető,
okleveles közgazdász

Kovácsné Thomann Mónika Eszter

Igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Dr. Vitályosné Kiss Kornélia

Igazgatóhelyettes, földrajz, történelem,
angol nyelv szakos tanár

Dr. Bibó István

Nyugalmazott igazgató,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
művészettörténész

Tanáraink

Agócs Ágnes

Fizika szakos tanár

Binder Anita Fruzsina

Angol nyelv, katolikus hittan, nevelő, valamint gyermek- és
családvédő szakos tanár

10.C

Biró Beáta

Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár

Bognár Barnabásné

Testnevelő tanár

9.Ny

Bokor Gyöngyi Andrea

Angol nyelv szakos tanár

12.B

Boldizsné Tatár Márta

Biolgóia-kémia szakos tanár

Borsosné Kálmán Piroska Outi

Angol és latin nyelv szakos tanár, mentálhigiénés szakember

11.B

Burján László

Pedagógiai asszisztens

Döbrössyné Sipos Anita

Informatika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus

Dzsida János

Történelem szakos tanár

12.A

Gatter Zsófia Viktória

Iskolapszichológus

Huszákné Vendégh Andrea

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos tanár, hungarológus, mentálhigiénés segítő szakember

9.A

Iselstöger Nóra

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Jakabné Bencze Noémi

Matematika szakos tanár,
pénzintézeti közgazdász

10.B

Jekliné Pintér Zsuzsanna

Német nyelv- és irodalomtanár, művészettörténész, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő, közoktatásvezető,
pedagógiai szakértő

Juhász Imre

Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, DÖK-tanár

7.A

Juhász Pál Balázs

Katolikus hittanár, PhD-hallgató

11.A

Kenézné Ádám Zsuzsanna

Fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés szakember, biológia–testnevelés szakos tanár,
Speciális Olimpia integrált kézilabda-szakágvezető helyettes edző,
diakónia–gondozástan élménypedagógiai program felelőse, református segédkántor

Koczó Pál

Iskolalelkész, református hittan,
német nyelv szakos tanár

Kopócsy Judit

Textilművész

Kőrösy Sára

Pszichológus,
pszichológiaoktató

Körözsi Barnabás

Testnevelő–aerobik edző,
fitness instruktor

10.A

Kőszegi Júlia

Olasz nyelv szakos tanár, hungarológus, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

9.B

Kőváriné Kalmár Krisztina

Magyar nyelv és irodalom,
portugál és latin nyelv szakos tanár,
könyvtáros

Laborczi Zsuzsanna

Fizika-kémia szakos tanár

Lőcsei-Balássy Emőke

Mentálhigiénés szakember,
szupervízor

Mandácskó Zoltán

Informatika szakos tanár

Nagy Ágnes

Nemcsics Endréné

Fejlesztő-gyógypedagógus

Dr. Rimóczi Imréné

Biológia–kémia szakos tanár

Sipos Zoltán

Szociális szakmai tárgyakat tanító tanár

Dr. Szabó Győző

Magyar nyelv és irodalom,
olasz nyelv szakos tanár,
a nyelvtudományok doktora (PhD)

Szabóné Fabó Ilona

Diplomás ápoló,
pasztorális tanácsadó és szervező

Szeivolt Katalin

Rajz, vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret szakos tanár

Tamasi Tibor

 

Tolnai-Kiss Anita

Egészségügyi szakmai tárgyakat tanító tanár

9.C

Dr. Verebicsné Siklósi Erika

Matematika–fizika szakos tanár

Viczián Zsófia

Református hittan,
társadalomismeret szakos tanár