Vezetőség

Kocsis Imre Antal

Igazgató, ének, egyházi ének, 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
tanulásmódszertan, közoktatásvezető

Nagy Géza

Gazdasági vezető,
okleveles közgazdász

Kovácsné Thomann Mónika Eszter

Igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Dr. Vitályosné Kiss Kornélia

Igazgatóhelyettes, földrajz, történelem,
angol nyelv szakos tanár

Dr. Bibó István

Nyugalmazott igazgató,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
művészettörténész

Dr. Zólyomi Zoltánné

Nyugalmazott igazgató,
Magyar nyelv és irodalom, finn és latin szakos tanár,
a szakgimnáziumi tagozat vezetője,
a Protestáns Gimnázium Egyesület elnöke

Tanáraink

Binder Anita Fruzsina

Angol nyelv, katolikus hittan, nevelő, valamint gyermek- és
családvédő szakos tanár

9.C

Bognár Barnabásné

Testnevelő tanár

12.C

Bokor Gyöngyi Andrea

Angol nyelv szakos tanár

11.B

Borsosné Kálmán Piroska Outi

Angol és latin nyelv szakos tanár, mentálhigiénés szakember

10.B

Bossányi Éva

Egészségügyi szakmai tárgyakat
tanító tanár

Burján László

Pedagógiai asszisztens

Csatári Ildikó Erzsébet

Pszichológus,
szakmai tárgyakat tanító tanár

Csepregi János

Esetmegbeszélést, szociális problémák megjelenésének összefüggéseit, szociális munka gyakorlatát tanító tanár, szupervízor

Dzsida János

Történelem szakos tanár

11.A

Gatter Zsófia Viktória

Iskolapszichológus

Gócz Éva

Fizika–kémia szakos tanár,
mesterpedagógus, közoktatásvezető

Halápiné Poór Andrea

Német nyelv szakos tanár

Huszákné Vendégh Andrea

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos tanár, hungarológus, mentálhigiénés segítő szakember

13.C

Iselstöger Nóra

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Jakabné Bencze Noémi

Matematika szakos tanár,
pénzintézeti közgazdász

9.B

Jekliné Pintér Zsuzsanna

Német nyelv- és irodalomtanár, művészettörténész, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő, közoktatásvezető,
pedagógiai szakértő

12.B

Juhász Imre

Magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár,
DÖK-tanár

Juhász Pál Balázs

Katolikus hittanár,
PhD-hallgató

Kenézné Ádám Zsuzsanna

Fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés szakember, biológia–testnevelés szakos tanár,
Speciális Olimpia integrált kézilabda-szakágvezető helyettes edző,
diakónia–gondozástan élménypedagógiai program felelőse, református segédkántor

Koczó Pál

Iskolalelkész, református hittan,
német nyelv szakos tanár

Körözsi Barnabás

Testnevelő–aerobik edző,
fitness instruktor

9.A

Kőszegi Júlia

Olasz nyelv szakos tanár, hungarológus, társadalomtudományi és
gazdasági szakfordító

9.Ny

Kőváriné Kalmár Krisztina

Magyar nyelv és irodalom,
portugál és latin nyelv szakos tanár,
könyvtáros

12.A

Laborczi Zsuzsanna

Fizika-kémia szakos tanár

Lőcsei-Balássy Emőke

Mentálhigiénés szakember,
szupervízor

Dr. Máté Lajos

Informatikatanár

Nemcsics Endréné

Fejlesztő-gyógypedagógus

Dr. Rimóczi Imréné

Biológia–kémia szakos tanár

Róka Szabolcs

Biológia–földrajz szakos tanár

10.A

Sipos Zoltán

Szociális szakmai tárgyakat tanító tanár

Dr. Szabó Győző

Magyar nyelv és irodalom,
olasz nyelv szakos tanár,
a nyelvtudományok doktora (PhD)

Szeivolt Katalin

Rajz, vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret szakos tanár

Tolnai-Kiss Anita

Egészségügyi szakmai tárgyakat
tanító tanár

Verebélyiné Váczi Katalin

Német nyelv szakos tanár

Dr. Verebicsné Siklósi Erika

Matematika–fizika szakos tanár

Viczián Zsófia

Református hittan,
társadalomismeret szakos tanár

Weinwurm Bencéné Tóth Katalin

Angol nyelv és történelem szakos tanár

10.C