A ‘Társadalomismeret’ forgó középpontjában az ember áll. Az ember, amely a teremtett lények legtökéletesebbike, aki civilizációt hozott létre, közösséget teremtett, kultúrát alkotott vagy éppen pusztított el. Az órákon több oldalról vizsgáljuk az embert: milyen viszonyban van másokkal-cselekedeteit mik motiválják; milyen viszonyban áll a környezetével-pusztít-e vagy épít; milyen viszonyban áll önmagával? A társadalmismeret több tudományterület megállapításait sűríti pl. történettudomány, biológia, földrajz, szociológia, pszichológia, politológia, teológia. Egy-egy téma feldolgozását filmnézés követi. Olyan filmeket nézünk meg, amelyek erősen köthetők az órákon hallottakhoz, a már megszerzett ismeretekhez.