Site Loader
felvételi Sylvester

Tudnivalók az írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

Az iskolánkban szervezett központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő 2021. december 3.: A tanulói jelentkezési lapot kell eljuttatni a Sylvesterbe.

Jelentkezési lap letöltése (letöltés pdf-ben, letöltés xlsx-ben) november 17. után lesz elérhető

 SNI-s, BTM-es tanulók szülei speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó írásos kérelmet nyújthatnak be, a szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt. A kérelmet elbíráló határozatot a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a szülőknek.

A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét

Általános feltételek

Előző két év magatartásjegyei között ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.
Emelt nyelvi óraszámú négyosztályos képzésre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,5 kell legyen.
Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.
Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi alkalmasság is szükséges.
A központi felvételin elért eredmény összpontszáma legalább 35 pont kell legyen ahhoz, hogy szóbeli elbeszélgetésre érdemes legyen bejönni.

A rendes felvételi eljárás keretében intézményünkbe 2022. február 18-ig kell jelentkezni.

 

Az egyéni (6.évfolyamos képzésre) jelentkezés menetét a középfokú felvételi eljárásra itt találják:

Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal oldalán leírtakat. 

Az egyéni jelentkezés (6 évfolyamos gimnáziumi képzés ) során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy kézzel kitöltött felvételi lapok fogadására nincs lehetőség.

A jelentkezéshez a központi írásbeli Értékelő lapjának másolatát csatolni kell.

Lehetőség szerint a jelentkezési lapokhoz csatolják az 5.év végi és 6. félévi bizonyítványt, hiánya nem kizáró ok.
Két felbélyegzett borítékot (egyiket az általános iskolának megcímezve, másikat saját részre megcímezve, a feladó mindkét esetben a Sylvester)

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról: letöltés

Szülői nyilatkozat a középfokú felvételi eljárás felvételi dokumentumainak aláírásáról letöltése: itt

Feladatellátási hely kódja: 001

A jelentkezéshez szükséges belső jelentkezési lapok, alkalmassági nyilatkozat és egyéb dokumentumok az oldal alján találhatóak. 

 

Képzési területek: tagozatkódok és a képzés tartalma

7. évfolyamon az első nyelv magas óraszámú oktatása, 8. évfolyamon latin nyelv oktatása, második nyelv választása 9. évfolyamtól (német, olasz), tanulás-módszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

Első idegen nyelv (angol vagy német), második idegen nyelv (angol, német vagy olasz) tanulásmódszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz, előrehozott nyelvi érettségi és a nyelvvizsgák letételének lehetősége

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

az első évfolyamokon közismereti tárgyak tanítása mellett gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szaknak megfelelő szaktárgyi képzés, a 13. évfolyamon érettségi és technikusi oklevél megszerzése.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok. Figyelembe vesszük az egészségügyi alkalmasságot.

Az első évfolyamokon közismereti tárgyak tanítása mellett a szociális asszisztens szaknak megfelelő szaktárgyi képzés, a 13. évfolyamon érettségi és technikusi oklevél megszerzése.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok. Figyelembe vesszük az egészségügyi alkalmasságot.

 

Post Author: sylvester