Áldott, békés karácsonyt kívánunk!

Magasztalja lelkem az Urat,  és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben!  Lukács 1,46 Áldott, békés…