A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvény egyik lényeges változása, hogy a hatósági és egyéb ügyekben a tanköteles korú tanulóktól a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető, a 16. életévüket betöltött tanulók esetében a tanulói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással igazolható (az iskolalátogatási igazolás, tanulói jogviszonyigazolás ezekben az ügyekben kivezetésre kerül).

Hatályos: 2023. szeptember 1. napjától 

Ezúton tájékoztatjuk a tanulókat és szülőket arról, hogy a továbbiakban nem csak az utazási és kereskedelmi kedvezményeket igénybe vevő tanulók részére kell diákigazolványt igényelni, hanem minden olyan tanulónak, aki a mellékelt dokumentumban sorolt szolgáltatásokat igénybe kívánja venni.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján speciálisan kezelendők a 16. életévüket éppen betöltött tanulók. Az OKTIG kormányrendelet szerint azon tanévet követő október 31. napjáig matrica nélkül érvényes ezen tanulók diákigazolványa, amelyik tanévben a 16. életévüket betöltik. Tehát a 2023. augusztus 31. előtt 16. életévét betöltött tanulónak először 2023. november 1. napján lenne szüksége érvényesítő matricára.

A családok ügyintézésének egyszerűsítéséről szóló kormányrendeleti csomag azonban a 16. életévét betöltött tanuló esetében már a 16. életév betöltését követő tanév elejétől érvényesített diákigazolványt kér a szolgáltatásokra való jogosultságok igazolásaként, így a 16. életévüket betöltött tanulók diákigazolványait már szeptemberben szükséges érvényesítő matricával ellátni. Tehát a 2023. augusztus 31. előtt 16. életévét betöltött tanulónak 2023. szeptember 1. napjától kell matricát kapnia.

Az iskolát váltó tanulók, amennyiben a korábbi intézményben nem kaptak érvényesítő matricát, vagy az új intézményben kiállított és érvényesítő matricával ellátott diákigazolvánnyal, vagy az új intézményben elindított diákigazolvány-igénylést követően kapott diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolással igényelhetik a szolgáltatásokat.

Kedvezmények:

– a szociális hozzájárulási adó körébe tartozó szolgáltatások

– családi pótlék
– nevelési ellátás a sajátos nevelési igényű, súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermek
után
– iskoláztatási támogatás
– családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény
– négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
– gyermeknevelési támogatás
– árvaellátás
– egészségügyi szolgáltatás (egészségbiztosítás)
– iskolaszövetkezeti munkavégzés
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
– gyermektartásdíj megelőlegezése, továbbfolyósítása
– tanköteles gyermek foglalkoztatása
– fiatal felnőtt utógondozói ellátása
– iskolakezdési támogatás
– beiskolázási segély
– az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló
187/2019. (VII. 30.) Korm. hatálya alá tartozó ügyek
– árvák ösztöndíja
– IKV lakásigénylés, IKV lakbér-felülvizsgálat
– kollégiumi elhelyezés igénylése esetén testvérek igazolása
– felsőoktatási intézményben rendszeres szociális támogatáshoz testvérek igazolása
– települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
– lakásfenntartási támogatás
– rendszeres szociális ösztöndíj esetén testvérek igazolása
– étkeztetési támogatás
– külföldről bejáró tanulók TAJ szám ügyintézése
– Vasúti dolgozók gyermekeinek utazási kedvezménye