A fejlesztő teamünk magja az iskolapszichológusokból, gyógypedagógusból, fejlesztőpedagógusból, szociális segítőből és mentálhigiénés képzettségű pedagógusokból áll, kiegészülve a tantárgyi felzárkóztatásban részt vállaló szaktanárokkal. A team a Mozgásjavító EGYMI szomatopedagógusával és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelőjével válik teljessé, akik utazótanárként vesznek részt a munkánkban.

Tanulási nehézségek és mentális problémák esetén nyújtunk segítséget, elsősorban szakvéleménnyel rendelkező tanulóink, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára az alapító okiratban foglaltak szerint, a szakértői bizottságok által kijelölt oktatási intézményként.

Rendszeres szakmai konzultációk mellett komplex módon igyekszünk segíteni a hozzánk forduló diákokat és családjaikat. Egyéni fejlesztési terv alapján határozzuk meg a célkitűzéseinket, a fejlesztés egyénileg, illetve kiscsoportban történik. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a kapcsolódó intézményekkel; a pedagógiai szakszolgálatokkal, a Mozgásjavító EGYMI-vel, a zuglói iskolapszichológusok közösségével, a Zuglói Család- és Gyerekjóléti Központtal. Szakmai tanácsadónk az Autizmus Alapítvány és az FSZK. A fejlesztéseken túl munkaközösségünk előadásokat, továbbképzéseket javasol és szervez az iskolában, valamint érzékenyítő alkalmakat tart osztályközösségek számára.

Szakemberek:

Nemcsics Márta – gyógypedagógus

Kőváriné Kalmár Krisztina – fejlesztőpedagógus

Pados Xénia Alexandra – iskolai szociális segítő

Berta Krisztina – iskolapszichológus  – További információk

Gatter Zsófia – iskolapszichológus – További információk

Fejlesztésben résztvevő szaktanárok:

Burján László, Nádasi-Máté Anna, Iselstöger Nóra, Laborczi Zsuzsa

Kollégáinkat a Teams-en keresztül tudják elérni.

Fejlesztőpedagógusi szoba (Nemcsics Márta)

Fejlesztőpedagógusi szoba (Nemcsics Márta)

Pillangó park-oló

Pillangó park-oló