fejlesztő munkaközösség pszichológusból, fejlesztőpedagógusokból, gyógypedagógusból és mentálhigiénés képzettségű pedagógusokból áll. A team a Mozgásjavító szomatopedagógusával és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelőjével válik teljessé, akik utazótanárként vesznek részt a munkánkban.

Tanulási nehézségek és mentális problémák esetén nyújtunk segítséget, elsősorban szakvéleménnyel rendelkező tanulóink, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára az alapító okiratban foglaltak szerint, a szakértői bizottságok által kijelölt oktatási intézményként.

Rendszeres szakmai konzultációk mellett komplex módon igyekszünk segíteni a hozzánk forduló diákokat és családjaikat. Egyéni fejlesztési terv alapján határozzuk meg a célkitűzéseinket, a fejlesztés egyénileg, illetve kiscsoportban történik. Szoros kapcsolatot ápolunk a kapcsolódó intézményekkel; a pedagógiai szakszolgálatokkal, a Mozgásjavító Általános Iskolával és Gimnáziummal, a zuglói iskolapszichológusok közösségével, az Autizmus Alapítvánnyal, az FSZK-val és az ArtMan Egyesülettel (alternatív mozgásszínház). A fejlesztéseken túl munkaközösségünk előadásokat, továbbképzéseket javasol és szervez az iskolában, valamint érzékenyítő alkalmakat tart osztályközösségek számára.

Nemcsis Endréné Tóth Márta, Gatter Zsófia, Burján László és
Kenézné Ádám Zsuzsanna