A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt az osztályfőnök és az adott osztályban tanító szaktanárok véleményének meghallgatásával. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

Átjelentkezési lap letöltése