Értesítjük a felsőbb évfolyamos tanulóinkat, hogy  számukra a beiratkozás a következő módon történik:

Június 21-én a tanévzáró után csak fénymásolatot visznek haza a bizonyítványukról, amit a templomban az osztályfőnöktől megkapnak és a bizonyítvány itt marad, valamint

elutalnak a következő számlaszámra 5.200 Ft-ot. (Ez az összeg tartalmazza az  iskolai sportkört + DÖK díjat és az Akriel matematikai oktatóprogram éves díját)

Befizetés: június 28-ig.

Az utalási közleménybe az alábbi szöveget tüntessék fel: „Beiratkozás: A tanuló teljes neve és leendő osztálya: XY, 8.a vagy 10.d vagy 10.c stb.

Számlaszám: 11711034 -20850137 (OTP Bank)

Azon tanulók, akik átiratkoznak másik iskolába, jelentkezzenek a titkárságon bizonyítványukért a befogadó/Értesítés a beiratkozásról című nyilatkozattal és minden más leszámolandóval (kulcsok, iskolai pecséttel ellátott tankönyvek.  stb.)

A bizonyítványt záradékkal látjuk el a kiiratkozóknak.

Köszönjük szépen!