A program célja

A program célja: képesek legyenek tanítványaink a jövő harmonikus családját létrehozni, gondozni, ahol békében, a nehézségeket is leküzdve, a boldogság forrásokat keresve élnek gyermekek, szülők és az idős ember is érték mindenki számára.

A célcsoport: gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola 9-11. évfolyam

A csoport létszáma: maximum 16 fő egy évfolyamon

A jelentkezés feltétele: személyes indíttatás, érdeklődés

Az évek folyamán (1999-től) a motiválás módjai a következők voltak: diakóniai szombatokon való részvétel lehetősége (vak gyermekek, értelmi-, és mozgássérültek, idősek látogatása); segítőszolgálat a XIV. kerület nyugdíjasházaiban; elsősegélynyújtás tanfolyam; fényképtablók készítése, iskolaújság, személyes beszélgetés, szülők tájékoztatása levélben, szülői értekezleten, tanulók tájékoztatása.

A program óraszáma: 264 óra (224 óra + egy hetes nyári gyakorlat: 40 óra) két tanéven át

Csütörtöki napokon 13:55-15:00-ig a Sylvester János Református Gimnázium és Technikumban, a Forgó  órák keretében tartjuk.

Havonta egy szombaton (tanév elején megadott időpontokkal) 8:30-14:30-ig gyakorlat különböző terepeken. A négy félév során négy-öt szociális intézménnyel ismerkednek meg tanulóink és a Bethesda Gyermekkórházzal, mellyel segíteni kívánjuk pályaválasztásukat.

A program résztémái

  • Elsősegélynyújtás
  • Gyermekegészségtan
  • Gyermekgondozás
  • Az egészséges idős ember
  • Idősek gondozása, ápolása
  • Mentálhigiéné-lelkigondozás
  • Önismereti játékok
  • Stresszoldó módszerek

Tanáraink végzettségei: egészségügyi tanár, diplomás ápoló, mentálhigiénés szakember, biológia középiskolai tanár, elsősegélynyújtás, baby-sitter, házi gondozó, diákrelax továbbképzéssel.

Beszámolók: egészségtanból folyamatosan, félévenként elméleti és gyakorlati ismeretekből a gyakorlati terepeken.

Mindkét évfolyamon folyamatosan élménynapló vezetését kérjük, melyben a napi segítségnyújtási élményeikről számolnak be a tanulók.

Első évfolyamon a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtás vizsgája;

Második évfolyamon: a Magyar Vöröskereszt babysitter és/vagy házi gondozói vizsgája;

Az évközi és nyári gyakorlat óraszámaiból az aktuális törvények szerinti óraszámot a gyakorlati terepekkel történő együttműködési megállapodás alapján iskolai közösségi szolgálatba is beszámítjuk.

Szeretnénk, ha tanulóink tanulmányaik során felkészülnének a családi életben várható helyzetekre, felismernék saját feladatukat a család megőrzésében, megerősítésében, sőt elhívatottságukkal hozzájárulnának dr. Szabó Aladár gondolatainak megvalósításához:

„…törekedjünk arra, hogy az égi tűz tovább terjedjen, s mindenfele felkeltse az érdeklődést. Különösen az alázatosság és szolgálat lelkének kellene ismét tovább terjednie, hogy az emberek, ha nem is diakonisszák, mégis az Úrnak szolgáivá és szolgálóivá lennének. Hadd hassa át a mi magyar társadalmunkat olyan szellem, hogy ne azt kérdeznék az emberek: ”mit vehetek el mástól”, hanem, hogy „mit tehetek én másért?”

Dr. Szabó Aladár (1862-1944) a Filadelfia Diakonissza Egylet elnökeként 1908-ban írta ezeket a sorokat a „Filadelfia Híradójában”.