A Protestáns Gimnázium Egyesület

11702036 – 20643728

Az Egyesület szerepe és feladatai

A Protestáns Gimnázium Egyesület 1996-ban alakult. Célja és feladata a Sylvester János Református Gimnázium elődjének, a Sylvester János Protestáns Gimnáziumnak megalapítása és fenntartása volt, amit dr. Bibó István köré szerveződött pedagógusok és szakemberek határoztak el, akik közül sokan máig az iskola tanárai. A fenntartói feladatot 2004-től az Egyesület által létrehívott Protestáns Gimnázium Alapítvány látta el. Az iskola ebben a formában alapítványi iskolaként működött 2012. augusztus 31-ig abban az épületben, amelyet a XIV. kerületi Zuglói Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat megegyezése alapján a Protestáns Gimnázium Egyesület oktatási feladatok ellátására 99 esztendőre bérbe kapott. 2004-től 2012-ig az Egyesület fő feladata az általa létrehozott fenntartó Alapítvány munkájának segítése volt, mind pedagógiai, mind szervezési, mind anyagi szempontból. Ez utóbbinak legfőbb, és mondhatni egyetlen jelentős bázisa az a segítség volt, amit az iskolába járó diákok szülei iskolafejlesztési hozzájárulás címén az Egyesület számlaszámára befizettek, ahonnan minden egyes forint az iskola működésének biztosítására fordíttatott. Az Egyesület, amíg ezt az érvényes jogszabályok előírták, illetve lehetővé tették, a kiemelkedően közhasznú státusznak mindenben eleget tett, így a befizetett támogatás összegét a Szülők adóalapjukból leírhatták. Amióta a jogszabályok változtak, az Egyesület a törvényi előírásoknak megfelelően továbbra is őrzi közhasznú minősítését. (A kiemelten közhasznú státusz ma már nem létezik.)

2012-ben jelentős változás történt az iskola életében: a Protestáns Gimnázium Egyesület és a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete között létrejött megállapodás értelmében az Egyesület lemondott az épület bérleti jogáról és azt, valamint a Gimnázium fenntartásának felelősségét átadta a Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének. A Protestáns Gimnázium Egyesület felelőssége és elkötelezettsége azonban változatlan: a Sylvester János Református Gimnáziumban folyó – új feladatokkal, pl. az SNI-s, autista diákok fejlesztésével, a szakközépiskolai oktatás bevezetésével bővült – pedagógiai folyamatok támogatása. A Református Egyház oktatási törvényének megfelelően az iskolát Igazgatótanács irányítja, amelynek hat tagját az Egyesületből választotta a fenntartó vezetés, továbbá az Egyesület tagjai aktív résztvevők az iskolavezetés mindennapi döntéseinek meghozatalában is. Az iskola anyagi támogatását továbbra is a Protestáns Gimnázium Egyesület kéri a tisztelt Szülőktől, amely támogatásnak minden fillérét természetesen a Sylvester János Református Gimnázium diákjainak érdekében, az ott folyó pedagógiai munka támogatására célzottan utal át.

Tájékoztató információk

Az Egyesület tagjainak névsora

Avar Gáborné matematika-fizika szakos tanár
Dr. Bibó István magyar-művészettörténet szakos tanár

a Protestáns Gimnázium Egyesület elnöke

Dr. Biró Zsolt jogász,
történelem-katolikus
hittan szakos tanár
Borsosné Kálmán Outi angol-latin szakos tanár
Botlik Benedek informatikus,
matematika-fizika
szakos tanár
Huszákné Vendégh Andrea magyar nyelv és irodalom,
angol nyelv szakos tanár
Koczó Pál református lelkész,
német-református
hittan tanár
Kocsis Imre Antal az SJRG igazgatója,
ének, egyházi ének,
magyar nyelv és
irodalom szakos tanár
Kovácsné Thomann Mónika magyar-
történelem szakos tanár

Kőváriné Kalmár Krisztina magyar nyelv és irodalom, portugál és latin nyelv szakos tanár, könyvtáros
Kőszegi Júlia olasz nyelv szakos tanár, hungarológus, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
Dr. Kristóf Imréné gazdasági vezető
Laborczi Zsuzsanna fizika-kémia szakos tanár
Lindner Gusztávné magyar-német szakos tanár
Nagy Géza az SJRG gazdasági vezetője,
okleveles közgazdász
Nagy Vilmos Márton történelem-politológia szakos tanár
Ötvös Zoltán olasz-történelem szakos tanár
Dr. Vitályosné Kiss Kornélia angol-földrajz-
történelem szakos tanár
† Dr. Zólyomi Zoltánné magyar nyelv és irodalom,
finn és latin nyelv szakos tanár

Az iskolafejlesztési hozzájárulás

A Protestáns Gimnázium Egyesület számlaszáma: 11702036 – 20643728

Az iskola nevében is kérjük a tisztelt Szülőket, hogy az iskolafejlesztési hozzájárulást a fenti számlaszámra lehetőleg havonta legyenek szívesek befizetni, illetve átutalni.

Akinek bármi kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Nagy Géza gazdasági vezetővel, aki az Egyesület könyvelője is.

Ezúton is hálásan köszönjük minden támogatónknak az eddigi hozzájárulásokat és az egyéb adományokat.