Diakónia-gondozástan élménypedagógiai program, családi életre felkészítés és pályaorientáció

„Amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindent ti is úgy cselekedjetek azokkal.” (Máté evangéliuma 7:12)

1992-ben kezdődött a diakónia-ápolástan fakultációval, a Sylvesterben 1997-től.

Csapatmunkában jelenleg Szabóné Fabó Ilona, Csuti Ágnes diplomás ápoló, Lőcsei-Balássy Emőke mentálhigénés szakember, szupervizor hallgató és Kenézné Ádám Zsuzsanna tanárnő végzi a tanulók felkészítését. Szellemi támogatónk Tolnai-Kiss Anita egészségügyi tanár.

A Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtás, babysitter-au pair és házi gondozó vizsgáit is teljesítik a diákok csak a vizsgadíj megfizetésével, a tanfolyami díjat megspórolhatják!

Gyakorlati terepeink a Vakok Általános Iskolájának Kollégiuma, a Vakok Batthyány László Gyermekotthona, Óvoda és Általános Iskola, a Mozgásjavító Általános Iskola és Gimnázium Kollégiuma, az Albert Schweitzer Szeretetotthon, ahol a tanulóink az elméleti ismeretek mellett közösségi szolgálatot is végeznek.

A programot elvégzőknek ajánlást adunk a Református Zsinati Iroda Missziós év pályázatához, amelynek keretében az érettségizett tanulók az általuk tanult nyelvek területén, Németországban, Angliában stb. végezhetnek egy éves missziói szolgálatot.

Kenézné Ádám Zsuzsanna a diakónia–gondozástan élménypedagógiai program felelőse