Az ifjúsági kórus sajátos szerepet tölt be gimnáziumunkban, hiszen az egyházi ünnepeink és a heti istentiszteleteink rendszeres szereplője.

A református egyház zsinatának régi szándéka, hogy a hivatalos református énekeskönyv mellett megjelenjék a liturgiában a középiskolai korosztályhoz dallamvilágban, stílusban közelebb álló énekgyűjtemény.

Örömünkre szolgál, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Adj zengő éneket címmel már a második keresztyén ifjúsági énekeskönyvet jelenteti meg. A közel 300 ifjúsági énekből többnyire diákjaink választják ki az adott istentiszteleten énekelt hangszerkíséretes, többszólamú dalt.

Kocsis Imre Antal ének-, egyháziének-tanár, énekkarvezető