ERASMUS+ KA1 KÖZNEVELÉSI PROJEKT
2019-1-HU01-KA101-060535

A nyelvi munkaközösség szakmai megújulása

Iskolánk 2019-ben pályázatot nyújtott be az Erasmus+ KA1 köznevelés kategóriában tanári mobilitásokra. Nagy örömünkre a pályázat támogatást nyert. A mobilitások célja a résztvevők pedagógiai módszereinek fejlesztése, bővítése. Projektünk fókuszában a nyelvtanáraink módszertani képzése és ennek hatására diákjaink motiválása valamint ezáltal a jobb tanulmányi eredményekhez való hozzásegítése áll. Továbbá célunk a résztvevő tanárok európai kultúrában való elmélyülése és az iskola nemzetközi kapcsolatainak bővítése. A projektben 3 tanár vesz részt 2020 nyarán kéthetes kurzusokon Európa különböző országaiban. Nem csak a résztvevő tanárok, de a közismereti tárgyakat tanító kollegák is  mindannyian felhasználják a megszerezett tudást, új módszereket és gyakorlatokat a saját szakterületükön a diákokkal végzett mindennapi munkájuk során.

A projekt adatai:

Címe: A nyelvi munkaközösség szakmai megújulása

Projekt időszak: 2019. november 01.– 2022. október31.

Mobilitások időszaka: 2020. július 15.- 2020. augusztus 31.

Beszámolás, disszemináció időszaka: 2021. november – 2021. december

Beszámolás módja: tájékoztató a kollégáknak, tanulóknak, szülőknek, továbbá az iskola honlapján, Facebook oldalán és a helyi médiában.

Budapest, 2019. november 20.

Körözsi Barnabás

A projekt összefoglalója

A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum vezetősége a tanulói felmérések alapján felmerülő igényeknek megfelelően a nyelvi munkaközösség szakmódszertani megújítását tervezi. Céljai a jelenlegi didaktikai eszközök bővítése, a multimédiás eszközök tanórai felhasználásának szakszerűbb bevezetése, valamint az európai kultúrákban való mélyebb bemerítkezés.

A projekt elindítására három pedagógust választott ki. Halápiné Póór Andrea német – latin nyelv szakos tanár, Kőszegi Júlia olasz nyelv – hungarológia szakos tanár, osztályfőnöki munkaközösség-vezető és Körözsi Barnabás testnevelő, aerobik edző és leendő angol nyelv szakos tanár a megvalósítás első lépéseként kéthetes, gyakorló tanároknak szervezett, az intézmény céljainak megfelelő tematikájú kurzuson vesz részt. Az olasz és német nyelvtanári kurzus a nyelvi kompetenciák fejlesztésén túl új oktatási metódusok átadását, illetve a helyi kultúra alaposabb megismerését kínálja. A „Hogyan használjunk okostelefont, applikációkat és közösségi médiát az osztályteremben?” című kurzus az iskola tanárainak multimédiás eszközök használatában való jártasságát hivatott elmélyíteni. Fogadó intézményként a regensburgi Horizonte Nyelviskolát és a firenzei Europass Tanár Akadémiát jelölte meg.

A kurzusokon való résztvevő pedagógusok fontos feladata a kapcsolatépítés más európai iskolák tanáraival, mely egy vagy több lehetséges cserekapcsolatot eredményezhet.

A tanfolyamok elvégzése után a kiválasztott oktatók továbbképzést és bemutató órát tartanak kollégáiknak. Ezután következik az új módszerek bevitele a tanórákra. Ezen eszközök beépülési folyamatát állandó monitoring kíséri, mely mind az azokat alkalmazó pedagógusok, mind a diákok visszajelzései alapján történik.

Az iskola a szakmódszertani felfrissülés és az új cserekapcsolatok kiépítésének eredményeként a diákok nyelvi kompetenciáinak, európai kultúrában való tájékozottságának elmélyülését, illetve a multimédiás eszközök ésszerű használatát várja.

A projekt hozadékai a résztvevő tanárok nyelvi készségeinek megerősítése, a legújabb oktatási metódusok beemelése a tanórákba, a szakmai felpezsdülés, az eddigi módszerek újragondolása, az interaktív eszköztár létrehozása, az iskolán belüli továbbképzések előmozdítása, az értékelési rendszer (tanár, diák, szülő) kidolgozása, valamint a kapcsolatépítés.

Hosszabb távú folyomány a további iskolai cserekapcsolatok kialakítása, a sikeres nyelvvizsgát tevő diákok számának emelkedése és a szervezet oktatóinak az új, interaktív módszerekkel kapcsolatos magabiztos tudása.

Summary

In conformity with demands emerging from the survey conducted among students the directorship of Calvinistic Secondary School Sylvester János is planning the renewal of its language team. The goals are widening the actual repertory of didactic methods, introducing a more extensive application of multimedia materials during lessons, as well as steeping deeper in European cultures.

The institution selected three educators to launch the project. Andrea Halápiné – Poór, master of German and Latin language, Júlia Kőszegi, master of Italian language, Hungarologist, head of the form – master team and Barnabás Körözsi physical educator, aerobic trainer and future English language teacher will, as a first step, participate in a two week course planned for active teachers. All of the courses’ topics meet the institution’s needs. The Italian and German courses not only improve the teachers’ language skills, but also offer the conveyance of new educational techniques and the possibility of gaining a deeper knowledge about the local culture. The “How to use smartphone, educational applications and social media in the classroom?“ course ensures the chance to improve the proficiency of the school’s educators in the field of multimedia and interactivity. As partner institutions the directorship appointed the Horizonte Language School in Regensburg and the Europass Teacher Academy in Firenze. A most important task of the participant teachers is building relationships with educators of other European schools which could result in one or more exchange programs.

After finishing the courses the assigned masters will hold a vocational training and demonstration lessons to their colleagues. After that follows the introduction of the new methods during lessons. The implementing process is continually monitored by the feedback of both teachers and students.

As results of the didactic freshening and the establishing of new exchange programs the school expects the enrichment of its students’ language skills and knowledge about European cultures, together with a sensible use of multimedia materials.

The project’s benefits are strengthening the language skills of the participant teachers, installing the latest teaching modus into the lessons, the professional stimulation, reconsidering the extant techniques, creating an interactive toolkit, promoting the intramural vocational trainings, elaborating the evaluation system (teacher, student, parent), as well as building relationships.

The long-term outcomes of the courses are establishing further exchange programs, increasing the number of students succeeding in taking language exams and a self-confident knowledge of the institution’s teachers in connection with the new interactive methods.

Mobilitások összefoglalói 2022. novemberében

Jekliné Pintér Zsuzsanna összefoglalója az Erasmus+ mobilitásról

2021.augusztus 2-13. Regensburg, Horizonte Sprachschule

„Auffrischung für Deutschlehrer: Methoden und Sprache”

A képzés fő célja a kommunikációs kompetencia fejlesztése és a résztvevők meglevő nyelvtudásának felfrissítése, aktivizálása volt, mindez a kommunikáció-orientált német nyelvtanítás korszerű módszereivel és a modern technika eszközeivel. A résztvevők német nyelvi ismereteiket a legújabb módszertani szempontok alapján, és azok felhasználásával bővíthették. Gazdag kulturális és országismereti keretprogram tette a délelőtti csoportfoglalkozásokat élővé és még érdekesebbé.

Délelőttönként 4 tanítási egység keretében 9.00-12.30-ig nyelvi és módszertani képzésen vettünk részt egy helyi nyelvoktatóval a csoport által a kurzus elején meghatározott témák mentén, majd az egy órás ebédszünet után minden délután különböző témákban más-más szakértő előadóval workshopok voltak, mint például: kreatív írás, játékos csoportgyakorlatok, látogatás a regensburgi dómban helyi vezetéssel, szókincsgyakorlatok, zene a tanításban, játékos történetmesélés, német termékek-kóstolással, hajókirándulás a Dunán, rendhagyó városnézés a résztvevők előzetes felkészülésével, bajor dialektus és hagyományok, Thurn und Taxis-kastély meglátogatása, Stadtralley. A délutáni közös foglalkozások, programok után mindig volt idő és alkalom a pihenésre, a város egyéni felfedezésére, közös programokra a résztvevőkkel, akikkel jó kapcsolatokat sikerült kialakítani a további együttműködés reményében.

A vasárnapi szabadnapon a csoport egy részével kirándulást szerveztünk a Duna áttöréséhez, a weltenburgi kolostorhoz és Kelheimba. A nap során sok ezer lépést megtéve, gyönyörű tájakon kirándulva megismerkedhettünk az igazi bajor „Gemütlichkeit”-tal, és kipróbálhattuk a bajor specialitásokat is.

Az egész kurzus alatt kitűnő volt a hangulat, és nagyon hasznos, tartalmas volt a képzés.

erasmus
erasmus+
erasmus+
horizonte oklevél

Körözsi Barnabás összefoglalója az

„Enchanted English and Technology in the classroom”

kurzusról Edinburghban

2022.08. 01- 2022. 08. 12.

A kéthetes program első hetében egy intenzív angol nyelvi kurzuson vettem részt. Itt főképp aktuális témákkal foglalkoztunk, mint például a közösségi média és a mobiltelefonok hatása az emberek hétköznapi szokásaira. A délutáni alkalmak kommunikációs tréningek voltak, ahol kiscsoportos foglalkozások során idiómákat tanítottunk egymásnak, illetve különböző szituációs gyakorlatokat csináltunk.

A második hét a multimédiás eszközök használatáról szólt. Délelőttönként különböző weboldalakat és telefonos applikációkat próbáltunk ki, videót szerkesztettünk és virtuális valóságot is kipróbáltuk. Itt lehetőség volt a különböző országokból érkező kollégákkal beszélgetni, jó gyakorlatokat megismerni.

A két hét során minden délután és este kulturális programokat szervezett a nyelviskola a résztvevőknek. Így ténylegesen lehetőség volt mélyebben megismerni Edinburgh és Skócia kultúráját. Azt hiszem, a képek magukért beszélnek.

Kőszegi Júlia összefoglalója az Erasmus+ mobilitásról

2022. augusztus 1-12. Firenze, Europass SRL

„Italian Language and Culture for Teachers and Learners”

A kurzus elsődleges célja a beszélt olasz nyelvi ismeretek bővítése, ezek átadására irányuló módszertani eszközök felvonultatása és az olasz kultúrában való megmerítkezés volt. Ennek megfelelően a két hét során délelőttönként 4 órát tantermi keretek között töltöttünk. Az órák első felét valamely nyelvtani jelenség kivesézése és gyakorlása tették ki, míg a második részben változatos témák (híres emberek élete, a nők helyzete régen és most, rasszizmus, kivándorlás, nyelvtanulási szokásos az egyes országokban, a nevetés lehetséges „jelentései”) kerültek terítékre, ahol a résztvevők kipróbálhatták az előzőek során elsajátított tudásukat. Hetente két délutánon Firenze városának egyes kerületeit és annak nevezetességeit tekintettük meg, egy délutánt múzeum/templomlátogatásnak szenteltünk, egy este pedig főzőtanfolyamon vettünk részt. Hétvégén egy teljes napos kirándulást tettünk Toszkánában, Perugia, Siena és San Gimignano érintésével.

Nagy élmény volt két hetet tölteni a célnyelvi országban, elmélyülni a kultúrában, filológus-nyelvész tanár óráit hallgatni, és megismerkedni más, az olasz nyelvet tanuló/tanító személyekkel Európa minden tájáról.

Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+

A projekt megvalósítása és értékelése

A Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium vezetősége a tanulói felmérések alapján felmerülő igényeknek megfelelően a nyelvi munkaközösség szakmódszertani megújítását tervezte. Céljai voltak a jelenlegi didaktikai eszközök kibővítése, a multimédiás eszközök tanórai felhasználásának széleskörűbb bevezetése, valamint az európai kultúrákban való mélyebb bemerítkezés.

A projekt megvalósításával szerettük volna elérni, hogy diákjaink motiváltabbak legyenek a kulturális elmélyülés és a nyelvtanulás terén, illetve kollegáink újabb jól bevált gyakorlatokat ismerjenek meg. A tanulási folyamat ezáltal interaktívabb lesz, a tananyag pedig könnyebben feldolgozhatóvá válik. A konkrét eredmények között szerepelt egy új cserediák program létrehozása, a mobil eszközök és online platformok bevonása a tanulási folyamatba, valamint az Erasmus plus program népszerűsítése a tantestületben.

Három mobilitás valósult meg a projekt során. Két kultúrával és módszertannal kapcsolatos kurzus német és olasz nyelven, és egy IKT-t támogató kurzus angol nyelven. A három résztvevő három különböző európai országba utazott, ezzel erősítették a projekt sokféleségét, és biztosították, hogy a tantestület a lehető legtöbbet profitáljon a mobilitásokból. A résztvevők közül mindenki egy kéthetes kurzuson vett részt, amely során idegennyelv-oktatással kapcsolatos módszertani újdonságokat tanultak, valamit a gazdag kiegészítő programoknak köszönhetően sikeresen elmélyültek az adott ország kultúrájában.

A mobilitások hatására egy lengyel iskolával már felvettük a kapcsolatot hogy kialakítsunk egy diákcsere programot, sajnos azonban az általuk beadott pályázat nem nyert. Ezért ezen a kapcsolaton tovább dolgozunk. Egy osztrák intézménnyel tervben van a kapcsolat felvétele és az együttműködési lehetőségek kidolgozása.

IKT eszközök terén elmondhatjuk, hogy minden tanterem kapott internetelérési lehetőséget, az elmúlt évben minden pedagógus 9-dikes diák laptopot. A tantermek rendelkeznek jó minőségű okostévé-hálózattal. A Microsoft Teams felülete az online oktatás után is rendelkezésre áll, és lehetőséget ad mind a tanárok közötti tudásmegosztásra, mind a diákok felé interaktív feladatok, web-oldalak, appok megosztására. Sikerült létrehozni az online elérhető interaktív feladatok gyűjteményét, mely minden kollégának hozzáférhető. Az iskolai házirend kibővült az online oktatásra alkalmazandó szabályokkal. A mobilitásban résztvevő kollégák által tartott workhsopokon nem csak a nyelvi munkaközösség tagjai vettek részt, hanem más szakos pedagógusok is, akik szintén lelkesen használják óráikon a különböző applikációkat és weboldalakat.

Realization and evaluation of the project

In conformity with demands emerging from the survey conducted among students the directorship of Calvinistic Secondary School Sylvester János was planning the renewal of its language team. The goals were widening the actual repertory of didactic methods, introducing a more extensive application of multimedia materials during lessons, as well as steeping in European cultures.

By realising the project, our goals were to motivate our students to steep deeper in European cultures and in language learning, and to help our educators learn several new “good practices”. Hereby, the learning process becomes more interactive, and processing the learning material is easier. The specific results of the project are the establishing of a new exchange student program, the inclusion of mobile phones and online platforms in the learning process and popularizing the Erasmus Plus Program among our teachers.

There were three mobility implemented during the project: two courses in connection with culture and methodology one in German and one in Italian, and one supporting the use of ITC in the classroom in English. The three participants travelled to three different European countries, boosting the diversity of the project and granting the possibility to the whole teacher team to benefit the most from the mobilities. All three participants took part in a two-week course, and they learned new teaching methods in language teaching, and thanks to the colourful complementary activities they managed to be immersed in the culture of the chosen country.

Inspired by the mobilities we have already got in contact with a Polish school in order to establish an exchange student program, but unfortunately their tender was not successful. So we keep on working on this relationship in the future. In addition, we plan to get in contact with an Austrian educational institution and work out the ways we could cooperate with each other.

In the field of ICT it can be said that all our classrooms got internet connection, and in the last year all our teachers and all our ninth-grader students got a laptop from our government. Additionally, our classrooms got equipped with smart TVs. During the online education our teaching platform was the Microsoft Teams program, but now, in offline education we still use the Microsoft Teams, that gives the opportunity both for sharing knowledge amongst teachers, and using interactive exercises, webpages, and mobile apps with our students. We managed to realise a collection of interactive activities that is accessible for every colleague. The School Code of Conduct has been extended with the rules applied for the online education. On the workshops conducted by the participants not only did the language team cooperate, but also educators of other subjects, who are enthusiastic about using applications and webpages as well.