A szakértői bizottságok által kiadott szakvélemény javaslatában foglalt kedvezményekkel (értékelés, minősítés alóli mentesség, szóbeli/írásbeli számonkérés, többletidő, érettségin tantárgyi mentesítés, helyette más tantárgy választása stb.) az a tanuló élhet, aki:

  • érvényes szakértői véleménnyel rendelkezik;
  • sajátos nevelési igényű tanulók esetében kijelölt iskolája a Sylvester János Református Gimnázium és Technikum
  • a gondviselő – vagy nagykorú esetében a tanuló – minden tanév elején írásban kérvényezi a kedvezményeket az iskola pedagógiai vezetőjétől, s a kérvényt saját kezűleg aláírja;
  • a kérvényt az intézmény igazgatójának kell benyújtani és a titkárságon kell leadni.
  • a kérvények beadási határideje minden tanévben szeptember 5.;
  • az év közben történő mentességi javaslat érvényesítéséhez az eljárásmód megegyezik a fent leírtakkal;
  • a kérvényben szerepelnie kell a tanuló adatainak, a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevének, a vizsgálat időpontjának, a szakvélemény számának, valamint az igényelt mentesség leírásának.