A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum

 OM-szám: 101138

 1149 Budapest, Pillangó park 3-5.

 Tanév: 2023/2024

 A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét

 

Általános feltételek

 

Előző két év magatartásjegyei között, ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.

Emelt nyelvi óraszámú képzésre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,5 kell legyen.

Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.

Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi alkalmasság is szükséges.

A  központi felvételin elért eredmény összpontszáma legalább 40 pont kell legyen ahhoz, hogy szóbeli elbeszélgetésre behívjuk a tanulót.

 

Felvételi pontrendszer: összesen 200 pont

I.. Általános iskolából hozott pontok: maximum 50 pont

9.- be jelentkezőknél: Általános iskola 7. év vége és 8. félév tanulmányi átlaga: 50 pont

Minden tárgy öt pontot ér, a két félév eredményét átlagoljuk.

Magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz + legjobb eredményű készségtárgy.

7.-be jelentkezőknél: általános iskola 5. év vége és 6. félév tanulmányi átlaga: 50 pont

Minden tárgy öt pontot ér (a magyar egy tantárgynak számít), a két félév eredményét összeadjuk.

Magyar irodalom+ magyar nyelv átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret tantárgyakból számítjuk a pontokat.

  1. Központi felvételin elért eredmény: 100 pont

A két tantárgyból a központi írásbeli felvételin elért eredmények pontszámait összegezzük: Az eredménnyel megegyező pontszámot kap a tanuló.

III. Felvételi beszélgetésen elért eredmény: 50 pont

  1. a) belső értékelési rendszer (kommunikáció, nyelvi készségek, motiváció)→ 20 pont
  2. b) szövegértési készséget mérő feladatok → 15 pont
  3. c) matematikai készséget mérő feladatok → 15 pont

Pontozás mentességgel (SNI,BTMN) rendelkező tanulók esetében

 Legalább egy tárgyból meg kell írni a központi írásbeli vizsgát.

  • A tantárgyi mentességgel rendelkező tanulók hozott pontjainál a hiányzó érdemjegy helyett a többi érdemjegy átlagával növeljük meg az összpontszámot.

Például: ha egy tárgyból felmentett: hozott pontok + hozott pontok/9

              ha két tárgyból felmentett: hozott pontok + (hozott pontok/8)x2

  • Aki csak egy tárgyból írt központi felvételit, annak az egy tárgynak az eredményét duplázzuk.
  • Ha nem 50 pont a központi írásbeli maximális pontszáma – mentesség miatt -, az elért pontszámot elosztjuk a tanuló által maximálisan elérhető pontszámmal, és megszorozzuk ötvennel.