Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

Az iskolánkban szervezett központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő 2022. december 2. A tanulói jelentkezési lapot kell eljuttatni a Sylvesterbe.

Jelentkezési lap letöltése (letöltés wordben itt: KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_2023, PDF-ben itt: KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_2023) , illetve elektronikus úton is benyújtható az Ügyfélkapu segítségével.   https://ejel.kozfelvir.hu/

Szülői kérelem a központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeinek biztosítására : KOZFELVIR_szuloi_kerelem_2023

A központi írásbeli napja: 2023. január 21. 10:00 óra

 SNI-s, BTM-es tanulók szülei speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó írásos kérelmet nyújthatnak be, a szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt. A kérelmet elbíráló határozatot a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a szülőknek.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét.


FELVÉTELI ELJÁRÁS

Általános feltételek

Előző két év magatartásjegyei között ha közepes szerepel, kizáró ok lehet a felvételin.
Emelt nyelvi óraszámú négyosztályos képzésre jelentkező tanulók magyar nyelv, illetve idegen nyelv tantárgyi eredménye legalább közepes, a két év összesített tantárgyi átlaga pedig legalább 3,5 kell legyen.
Csak közösségben nevelhető tanulót fogadunk.
Technikumba jelentkezők esetén egészségügyi alkalmasság is szükséges. (az oldal alján letölthető)
A  központi felvételin elért eredmény összpontszáma legalább 40 pont kell legyen ahhoz, hogy szóbeli elbeszélgetésre behívjuk a tanulót.

A rendes felvételi eljárás keretében intézményünkbe 2023. február 22-ig kell a jelentkezést benyújtani.

 Az egyéni (6.évfolyamos képzésre) jelentkezés menetét a középfokú felvételi eljárásra itt találják: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/egyeni_jelentkezes_menete

Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal oldalán leírtakat.

Az egyéni jelentkezés (6 évfolyamos gimnáziumi képzés ) során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy kézzel kitöltött felvételi lapok fogadására nincs lehetőség.

A jelentkezéshez a központi írásbeli Értékelő lapjának másolatát csatolni kell.

Lehetőség szerint a jelentkezési lapokhoz csatolják az előző év végi és  a mostani félév bizonyítványát vagy utólag e-mailben pótolják.
Egy felbélyegzett borítékot saját részre megcímezve, a feladó ez esetben a Sylvester János Református Gimnázium és Technikum.

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról: letöltés

Szülői nyilatkozat a középfokú felvételi eljárás felvételi dokumentumainak aláírásáról letöltése: itt

Feladatellátási hely kódja: 001

Minden jelentkezés esetén kérjük, hogy a belső jelentkezési űrlapunkat legyenek szívesek kitölteni! 

Az űrlapot és a dokumentumokat az oldal alján megtalálják.

Képzési területek: tagozatkódok és a képzés tartalma

7. évfolyamon az első nyelv magas óraszámú oktatása, 8. évfolyamon latin nyelv oktatása, második nyelv választása 9. évfolyamtól (német, olasz).

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

4 évfolyamos emelt nyelvi óraszámú gimnáziumi képzés: négy év alatt heti 18 órában első nyelv (angol vagy német) és heti 15 órában második nyelv (angol, német vagy olasz) oktatása, előrehozott nyelvi érettségi a 11. évfolyamon nyelvvizsgák letételének lehetősége.

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok.

5 évfolyamos technikumi képzés, az első évfolyamokon közismereti tárgyak tanítása mellett csecsemő- és gyermekápoló szaknak megfelelő szaktárgyi képzés, a 13. évfolyamon érettségi és technikusi oklevél megszerzése. 1 nyelv: angol vagy német (oktatása).

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok. Figyelembe vesszük az egészségügyi alkalmasságot.

5 évfolyamos technikumi képzés, az első évfolyamokon közismereti tárgyak tanítása mellett a szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens szaknak megfelelő szaktárgyi képzés, a 13. évfolyamon érettségi és technikusi oklevél megszerzése. 1 nyelv: angol vagy német (oktatása).

Lehetőség szerint kérünk lelkészi ajánlást, hiánya nem kizáró ok. Figyelembe vesszük az egészségügyi alkalmasságot.

Felvételi jelentkezéshez kitöltendő dokumentumok