Gimnáziumi képzés

Az induló gimnáziumi képzéseink a 2022/2023-as tanévben

Tagozat-kód

A képzés tartalma

0001

6 évfolyamos általános tantervű képzés: 8. osztálytól latin nyelv, a harmadik nyelv választása 9. évfolyamtól (német, olasz), előrehozott nyelvi érettségi és a nyelvvizsgák letételének lehetősége.

0002

4 évfolyamos emelt nyelvi óraszámú gimnáziumi képzés: két idegen nyelv (első nyelv: angol vagy német, második nyelv: angol, német vagy olasz), tanulásmódszertani órák a további évfolyamokhoz és a felsőoktatáshoz, előrehozott nyelvi érettségi és a nyelvvizsgák letételének lehetősége.