Társadalomismeret, irodalom, angol nyelv – három tantárgy, mégis számos ponton kapcsolódnak. A forgó témája a viktoriánus kori Anglia, a tanulók angol irodalmi alkotásokhoz kapcsolódóan gyarapíthatják ismereteiket. Megismerhetik a közel 64 éven át uralkodó Viktória királynő portréját, betekinthetnek a korszak történelmébe. Tanulmányozzuk a korabeli társadalmat, az egyes társadalmi rétegek helyzetét, az emberek életkilátásait, életmódját a nagyvárosban és vidéken egyaránt. Górcső alá vesszük a híres viktoriánus erkölcsi normákat és etikettet. Virtuálisan bejárjuk a viktoriánus otthonokat, megcsodálhatjuk a gazdagon berendezett enteriőröket, és együtt érezhetünk a londoni nyomornegyedekben életüket tengetőkkel. A képet viselettörténeti áttekintéssel tesszük árnyaltabbá.
A forgót választó tanulók megtapasztalhatják, hogy az egyes tantárgyak keretében elsajátított ismeretek szorosan összefüggnek egymással. Ez a tudás segíthet a mindennapos tanulásban, a vizsgákra való felkészülés során is. A témákat projektmunka keretében dolgozzuk ki, az irodalmi alkotásokat részben filmen nézzük, részben a leegyszerűsített angol nyelvű könyveket olvassuk (Graded Reading).
A forgó nyelve a magyar, de az olvasmányok és háttéranyagok egy részének értő feldolgozásához az angol nyelv megfelelő szintű ismerete szükséges.

Weinwurm Bencéné Tóth Katalin angol nyelv és történelem szakos tanár