Törekszünk arra, hogy az iskolánk nevében szereplő református jelző ne csupán azt jelentse, hogy egy adott egyház a fenntartója. Mit teszünk azért, hogy a keresztyén lelkület áthathassa az iskolát? Reggelenként, az első óra előtt öt percet elcsendesedésre szánunk. Elénekelünk egy éneket, felolvasunk egy rövid részletet a Bibliából, majd aki kíván imádkozik, segítséget kér Istentől az előtte álló feladatokhoz, más pedig – saját meggyőződésének megfelelően – rendezi a gondolatait. Hetente egyszer, hétfőnként istentiszteletet tartunk az iskola aulájában. Többnyire a hittant tanító tanárok, valamint vendég lelkészek hirdetik Isten igéjét, remélve, hogy diákok és tanárok, hívők és nem hívők is gazdagodhatnak. Minden nap végén, az utolsó óra után a 103. zsoltár 1-2 versével dicsérjük Istent ajándékaiért.

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

Az adventi időszakban a második óra utáni szünetben egy-egy adventi ének közös eléneklésével igyekszünk ráhangolódni a közelgő ünnepekre. S persze imádkozunk egyénileg és kisebb körökben is azért, hogy a tanárokban is legyen jelen az Istennel szembeni őszinte alázat és a hála.

Koczó Pál iskolalkész

Biblia