IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK

A középfokú felvételi eljárásra jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét ezen a felületen tesszük közzé tagozatkódok alapján 2024. március 22-én.

A felvételizők az oktatási azonosító szám vagy jelige alapján lesznek feltüntetve a listákban.

0001– Hat évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők felvételi jegyzéke: letöltés

Egy osztályt indítunk, idegen nyelv az angol.  A tervezett osztálylétszám: 28 fő.

0002– Négy évfolyamos emelt nyelvi óraszámú gimnáziumi képzésre jelentkezők felvételi jegyzéke: letöltés  Egy osztályt indítunk. Első nyelv: angol, második nyelv: német vagy olasz (beosztás a felvételikor jelzett igények figyelembevételével): Tervezett osztálylétszám: 26 fő.

A technikumi képzésen szintén egy osztályt indítunk. A tervezett osztálylétszám:  24 fő.

0003– Öt évfolyamos technikumi képzés egészségügyi ágazatára jelentkezők felvételi jegyzéke: letöltés

0004– Öt évfolyamos technikumi képzés szociális ágazatára jelentkezők felvételi jegyzéke: letöltés

A jelentkezések módosításának lehetősége 2024. április 8-10. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével tehetik meg.

A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

– az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:

  • azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő a KIFIR rendszerből, 
  • az egyéni jelentkezőknek a szülők egyénileg állítják elő a módosító tanulói adatlapot.

Az Oktatási Hivatal az egyeztetett felvételi jegyzéket (végleges lista) csak  április 26-án küldi meg az iskolák számára. 

Méltányossági kérelmek elbírálásáról csak az OH-tól megkapott egyeztetett felvételi jegyzék után (május eleje) küldünk választ.