INTÉZKEDÉSI TERV  A 2020/2021. TANÉVBEN

A SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUMBAN

 

Az emberi erőforrások minisztere a járványügyi adatok alapján elrendelte, hogy Magyarországon szeptember 1-jén a hagyományos formában kezdődjön meg a nevelés-oktatás.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. Az esetleges módosításról az intézmények tájékoztatást kapnak.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 A gimnáziumunkban alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 

2.1 A gimnáziumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja, és ügyelünk arra, hogy az oktatásban csak egészséges és tünetmentes kollégáink vegyenek részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

2.2 Megtesszük a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

2.3 Az aulában diákjaink ügyeljenek az előírt 1,5 méteres védőtávolságra. A szünetekben ügyelünk arra, hogy minél többet tartózkodjanak a szabadban, a parkunkban.

2.4 Az iskolában új csengetési rendet alakítunk ki a tömegközlekedési reggeli csúcs elkerülésére.

  1. 8:15 – 9:05
  2. 9:15 – 10:00
  3. 10:10 – 10:55
  4. 11:05 – 11:50
  5. 12:15 – 13:00
  6. 13:20 – 14:05
  7. 14:15 – 15:00
  8. 15:10 – 15:55

2.5 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerüljük, ennek érdekében az úgynevezett Sylvester-forgót átmenetileg szüneteltetjük. Azokon a fakultációs órákon, ahol több osztályközösség diákjai vannak jelen, kötelező a maszkviselés.  

2.6 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren – a műfüves pályánkon és a teniszpályán, illetve a Pillangó parki futó- és kosárpályákon – tartjuk.  

  • A tanévnyitót szabad téren, a műfüves pályánkon tartjuk.

2.8 A heti istentiszteleteinket az aulában tartjuk, de a kórus kivételével diákjaink az osztálytermekben elhelyezett kivetítőkön követik, és úgy vesznek részt a közös éneklésekben.

2.9 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A fogadóórákat a már tavasszal bevált online formában szervezzük meg. A szükséges információkat e-mailben, vagy a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) juttatjuk el a szülőkhöz.

3. A GIMNÁZIUMI BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 3.1 A gimnázium bejáratánál az aulában kézfertőtlenítőt biztosítunk, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden diákunk alaposan mosson kezet.

3.2 A mosdókban biztosítjuk a fertőtlenítős kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre.

3.3 A személyi higiéne alapvető szabályairól diákjaink az első tanítási napon részletes tájékoztatást kapnak az osztályfőnököktől. 

3.4 Gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetéssel biztosítjuk a tantermek megfelelő levegőjét.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 4.1 Az étkező tisztaságát rendszeres fertőtlenítéssel biztosítjuk.  

4.2 Az étkezéseket előre beosztott rend szerint – két turnusban – szervezzük meg egy 25 perces és egy 20 perces étkezési idő biztosításával.

4.3 A diákjaink által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák fertőtlenítő mosogatásáról gondoskodunk.

 

5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 5.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintjük azt is, ha diákunk hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Influenza-gyanú esetén a szülők által bejelentett hiányzást igazoltnak tekintjük.

5.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.

5.3. Külföldi utazás esetén hazatérés után két hét karantént várunk el, ezért csak a legszükségesebb esetben tartjuk elfogadhatónak a külföldi utakat.

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 6.1 Amennyiben egy diákunknál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észleljük, haladéktalanul elkülönítjük őt, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Diák esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát vagy házi gyermekorvosát.

6.2 A diák az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 Budapest, 2020. augusztus 26.

                                                                                               Kocsis Imre Antal

                                                                                                   igazgató