Szeretettel köszöntjük a Gimnázium vezetősége, tanári kara és fenntartója, a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében!

Engedje meg, hogy néhány összefoglaló szóval bemutassuk Önnek iskolánkat és megpróbáljunk képet adni mindennapi munkánkban megnyilatkozó céljainkról és értékrendünkről.

Gimnáziumunkat egyesületi iskolaként indítottuk el 1997-ben. Alapítója és fenntartója a Protestáns Gimnázium Egyesület volt, melyet hosszabb ideje együtt dolgozó tanárok hívtak életre 1996-ban. 2004 óta a fenntartói feladatot az Egyesület által létrehozott Protestáns Gimnázium Alapítvány látta el. 2012 szeptemberétől a gimnáziumunk a református egyház által fenntartott közoktatási intézmények sorát gazdagítja, megérkezett abba a szellemi, lelki közösségbe, ahová mindig is tartozott vállalt értékrendjével.

Diákjaink számára keresztény szellemű nevelést és ennek keretében korszerű képzést és műveltséget kívánunk nyújtani. Elsősorban a bibliai alapokra és a magyar protestantizmus pedagógiai hagyományaira támaszkodunk. Célunk segítséget nyújtani az életbe induló fiataloknak abban, hogy eligazodjanak saját életük, nemzetük és a világ alapvető kérdéseiben, s e hazában és saját egyházukban találják meg feladatukat, a szolgálat, felelősség és a tisztesség útján járva.

Köszönjük érdeklődését, s reméljük, személyesen is köszönthetjük Önt iskolánk falai között.