ISKOLAPSZICHOLÓGUSOK

Iskolánkban az iskolapszichológusi munkakört két kolléga tölti be, így egyedülálló módon minden tanítási napon biztosított a diákok és a pedagógusok mentális támogatása és ellátása.

Bemutatkozás

Gatter Zsófia Viktória

Gatter Zsófia:

sylvester.iskolapszichologus@gmail.com

hétfőn, szerdán és csütörtökön tanítási időben

Berta Krisztina:

bertakrisztina@sylvester.hu

kedden és pénteken tanítási időben

Iskolapszichológusi munkánk célja az iskola nevelő-oktató munkájának segítése és a gyermekek, fiatalok személyiségfejlődésének támogatása, valamint a felmerülő egyéni vagy csoportos szintű nehézségek megoldása. A munkánk sokrétű: szoros munkakapcsolatban állunk az intézmény vezetőségével, a pedagógus kollégákkal, a gimnáziumban működő fejlesztő team tagjaival, valamint a hozzánk forduló diákok szüleivel, családjával. Leggyakrabban egyéni konzultációkat, csoport-, illetve osztályfoglalkozásokat, valamint szülőkonzultációkat tartunk.

Tanácsadásra, konzultációra pedagógusok, szülők és diákok egyaránt bejelentkezhetnek hozzánk. A pszichológusi konzultáció, tanácsadás nem jelent pszichoterápiát, azonban néhány találkozás komoly változásokat indíthat el. Amennyiben az iskolapszichológusi kereteken túlmutató problémák merülnek fel, segítjük a tanulók intézményen kívüli ellátásának megszervezését (pedagógiai szakszolgálat, pszichoterápiás rendelők, pszichiátria, kamaszambulancia, krízisambulancia stb.).

Szülőként megkereshet gyermekével kapcsolatos kérdéseivel, valamint bármilyen nehéz életesemény kapcsán, ami a gyermeket illetve a családot érinti. Ha a problémás viselkedés már több hónapja fennáll, és nem rendeződik vissza egy megnyugtató egyensúlyi állapotba, illetve ha a fizikai tünetek mögött nem találtak szervi elváltozást, akkor mindenképpen javasolt a pszichológusi segítség igénybevétele.

Leggyakrabban felmerülő témák: kamaszkorral járó változások, tanulási zavar, teljesítményromlás, beilleszkedési nehézség, személyes kapcsolatokban jelentkező problémák, az érzelmi élet zavarai (erős szorongás, depresszív hangulat), nehéz életesemények (gyász, krízis), pályaválasztási kérdések.

Fontos tudni, hogy az iskolapszichológus nem „javítja meg” gombnyomásra a diákokat. Mivel a legtöbb nehézség nem egyik pillanatról a másikra alatt alakul ki, ugyanúgy a változáshoz, a probléma megoldásához is idő kell. A pszichológus ezt a folyamatot kíséri, támogatja, a szülőkkel és szükség esetén más segítőkkel közösen munkálkodva. Az eredményes munkához elengedhetetlenül szükség van a türelem mellett motivációra és az együttműködés iránti nyitottságra.

 

Az alábbi két cikk bővebb áttekintést ad az iskolapszichológus szerepéről:

Pszichológus az iskolában, illetve Mire nem jó a pszichológus az iskolában.

Az iskolapszichológust köti a titoktartás kötelezettsége, a találkozás önkéntességen alapul, 18 év alatt szülői hozzájáruló nyilatkozat szükséges (a beiratkozást követő első szülői értekezleten tudnak erről nyilatkozni a szülők/gondviselők). A találkozások száma és gyakorisága a problémától függ, néhány alkalomtól a rendszeres találkozóig terjedhet közös megállapodás alapján.

Bejelentkezés módja:

  1. Szülőknek:
    Személyes konzultációra előzetes időpont-egyeztetés után van lehetőség. Bejelentkezni az iskolapszichológusok e-mail címén vagy az iskolatitkárság telefonszámán keresztül tudnak: +36-20-385-8701.
  2. Diákoknak:
    Személyes konzultációra előzetes időpont-egyeztetés után van lehetőség.
    Bejelentkezés tanítási időben személyesen az iskolapszichológusi szobában (fsz.16.), a Teams-en vagy az iskolapszichológusok e-mail címén keresztül.