Jelentkezés központi írásbeli vizsgára

Tisztelt Érdeklődők!

Az iskolánkban szervezett központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő : 2023. november 30.

A  jelentkezési lapot a tanulók szülei a Sylvesterbe több módon is leadhatják : Személyesen a portán leadva vagy  az ügyfélkapun keresztül benyújthatják.

Jelentkezési lap letöltése : PDF KOZFELVIR_szuloi_kerelem_kezi_2024, WORD KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_kezi_2024

– ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül
kell beküldeni. Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési útmutatót.
A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni:    Közfelvir – Elektronikus jelentkezési felület

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_kereso

 Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. Kérjük, hogy a kérelem kitöltését megelőzően olvassák el a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére linken elérhető rövid összefoglalót, amely a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó legfontosabb információkat is tartalmazza.

 

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan valamennyi jelentkező számára egységesen
2024. január 20-án 10.00 órától,
– a pótló írásbeli vizsgát 2024. január 30-án 14.00 órától kell megszervezni.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások
elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.


A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –
diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozni.
– A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép)
nem használható.
– A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű
tintával kell elkészíteni.
– A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap
kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

A különleges bánásmódot igénylő tanulókra más szabályok vonatkoznak a benyújtott kérelmük alapján. 

 


A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus
úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező
intézményben, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására
nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.