A forgó keretében Jézus példabeszédeit vesszük górcső alá. Először általánosságban vizsgáljuk meg a példabeszédeknek a jézusi igehirdetésben elfoglalt helyét, majd konkrét szövegeket olvasunk (pl.: A tékozló fiú; Az irgalmas szamaritánus). Ezekhez rövid magyarázat társul, majd valamilyen módszer segítségével (pl.: levélírás; címadás; kulcsszavak kiemelése; elmélkedés) személyessé tesszük az üzenetet.

A cél a beépülő összehasonlítás, vagyis a jézusi tanítással való személyes találkozás és az azzal kapcsolatos pozitív állásfoglalás.

Juhász Pál Balázs katolikus hittanár