Az 1997-ben életre hívott iskolát az alapításkor az alapító és fenntartó tanár-egyesület nevelésközpontú gimnáziumként határozta meg; azaz olyan, érettségire és felsőfokú tanulmányok folytatására felkészítő, általános műveltséget nyújtó és elmélyítő iskolaként, amely legfőbb többletét a nevelésben nyújtja.

Az alapítók szerint megnőtt az egyes ember helytállásának, eligazodni tudásának és személyes – elsősorban lelki-szellemi – teherbírásának jelentősége, éppen ezért megnőtt a nevelés és közösségépítés jelentősége is.

Azt szeretnénk elérni, hogy diákjaink számára a személyesen megélt hit személyes erőforrást jelentsen. Az iskola tehát keresztyén szellemiségű nevelést és ennek keretében korszerű képzést és műveltséget kíván nyújtani; pedagógiájának teológiai alapvetésében a bibliai alapokra és a reformátori tanításra támaszkodik, s a magyar protestantizmus hagyományából merít, azaz „világnézetileg elkötelezett” iskola.

Gimnáziumunk minden diákot szeretne bevonni a láthatatlan egyház közösségébe; és azokat a diákokat, akik valamely látható egyház (felekezet) tagjai, arra nevelni, hogy mint önállóan és felelősen gondolkodó keresztények, más egyházak ismerete és megbecsülése mellett saját felekezetük iránti hűségben találják meg helyüket és feladatukat.

Az iskola jellemzői röviden:​

  • keresztyén hit és értékrend

  • személyre szabott, korszerű oktatástechnikát felvonultató módszertan

  • alapvető cél: mindenkit eljuttatni a felsőoktatásig

  • nyelvtanítás az eredményes nyelvvizsgáig

  • állandó együttműködés a szülőkkel

  • segítő, barátságos, családias közösség

  • támogató légkör

  • jó megközelíthetőség, nagy zöldterület, műfüves focipálya és teniszpálya az udvarban, számos sportolási lehetőséggel

  • a rend és a szabadság egyensúlya.