Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

Az iskolánkban szervezett központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő 2023.november 30.

A tanulói jelentkezési lapot kell eljuttatni a Sylvesterbe. 

Jelentkezési lap letöltése (letöltés Wordben itt: KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_2023, PDF-ben itt: KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_2023) , illetve elektronikus úton is benyújtható az Ügyfélkapu segítségével.   https://ejel.kozfelvir.hu/

Szülői kérelem a központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeinek biztosítására : KOZFELVIR_szuloi_kerelem_2023

A központi írásbeli napja: 2024.január 20.  10:00 óra

SNI-s, BTM-es tanulók szülei speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó írásos kérelmet nyújthatnak be, a szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt. A kérelmet elbíráló határozatot a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a szülőknek.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A felvételi eljárásban figyelembe vesszük a tanulmányi eredményt, a központi matematika és magyar írásbeli és a szóbeli vizsga eredményét.

Kedves Diákok és Szüleik!

2024. január 20-án 10 órától tartjuk intézményünkben – a Sylvester János Református Gimnázium és Technikum Pillangó park 3-5. szám alatti épületében – az írásbeli középiskolai felvételiket.

Kérjük a nálunk írásbelire jelentkezőket, hogy legkésőbb 9 óra 30-ra érjenek a gimnáziumunkba. A gyermekeiket a bejárattól a kedves és szívélyes kollégáink és diáksegítőink kísérik a kijelölt osztálytermekbe.

Rögzített jelentkezők listája: Rögzített jelentkezők

Néhány fontos központi előírás az írásbeli középiskolai felvételihez:

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

 • az aulában és a tantermekben kézfertőtlenítő eszközöket helyezünk el,
 • innivalót, harapnivalót mindenki hozhat magának,
 • betegség miatti akadályoztatás esetén a következő pótló időpont:
 • ezt a benyújtott igazolásokkal és indoklással alátámasztott írásos kérelemmel kérvényezhetik,
 • a felvételi vizsgák magyarból és matematikából 45-45 percesek lesznek. Ezalatt mindkét tárgyból 10-10 feladatot kell megoldani 50-50 pontért.
 • a dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni, a rajzok azonban ceruzával készíthetők,
 • a magyar feladatsor megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhatnak, a matematikához csak rajzeszközöket – vonalzót, körzőt, szögmérőt – , más segédeszközt (pl. zsebszámológépet) nem.
 • a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulókra a határozatban megkapott kedvezmények vonatkoznak.
 • a kijavított vizsgadolgozatok megtekintése az adott írásbeli vizsgát követő 8 napon belül. 
 • kérjük a szülőket, hogy az Oktatási Hivatal honlapjáról töltsék le az írásbeli javítókulcsát, majd a megtekintés napján az iskolánkban fényképezzék le a gyermekeik dolgozatát, és  juttassák el hozzánk a javítással kapcsolatos észrevételeiket, (Tanulói észrevételi lap letöltése:  hamarosan) 
 • Megtekintés napja: 
 • Az észrevételek benyújtásának határideje: 
 • személyesen a portán leadva vagy iskolatitkar@sylvester.hu címen vagy  ügyfélkapun keresztül 
 • https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
 • a javító csapat által a tanulói észrevételekre adott választ szintén elektronikus csatornán juttatjuk el önökhöz.
 • Az eredményekről szóló Értékelő lapot: