1.

A református nevelőszülői hálózat is arra törekszik, hogy azok a gyerekek, akik életkoruk, egészségi állapotuk, személyiségjegyeik alapján nevelőcsaládban nevelkedhetnek, azok oda is kerülhessenek. Kiemelt célnak tekintjük a nevelőszülői hálózat fejlesztését, nevelőszülők támogatását, hiszen akik erre a nehéz, de nagyon szép feladatra vállalkoznak, azok a lehetetlent próbálják meg megoldani: a vérszerinti család pótlását.

A jól funkcionáló nevelőcsaládban a gyerekek megkapják a személyre szóló egyéni gondoskodást, megismerik a társas kapcsolatok működését. A nevelőcsaládra hárul a gyermek számára fontos érzelmi biztonság megteremtése, segítségnyújtás énképének, identitástudatának kialakításához. A gyermek megfelelő mintát kaphat egy család működéséről, elsajátíthatja az alapvető kulturális szokásokat, és viselkedési módokat, az értékteremtő munka tiszteletét.

A nevelőszülőség elkötelezettséget kíván, nehézsége miatt kitartó fáradozással jár. Joggal töltheti el a fontosság tudata mindazokat, akik vállalni tudják ezt a pótolhatatlan hivatást. Mi ilyen elkötelezett embereket kívánunk felkutatni, megtalálni, kiképezni, és „csatasorba” állítani.

Nevelőszülői Hálózatunk 2009. január 1-től kezdte meg működését. A Hálózat országosan képes gyermekek elhelyezését biztosítani. Jelenleg 537 kiképzett, működési engedéllyel rendelkező nevelőszülőnk van, akiknél 1008 férőhelyen 751 gyermek él. A nevelőcsaládok és a nevelt gyermekek számára a Hálózat igyekszik a lehető legtöbb segítséget megadni a gyermekek neveléséhez, fejlődésük biztosításához (pl. pszichológus, pszichiáter), továbbá rendszeresen támogatjuk családjainkat adományokkal (pl. ruházat, vetőmagvak, élelmiszer, bútor stb.).

Nevelőszülő lehet teljes család, de egyedülálló személy is. A Hálózathoz csatlakozás feltétele a református lelkészi ajánlás.

2.

Iskolánk diakóniai képzéseihez kapcsolódva lehetőséget kíván nyújtani azoknak a családoknak, személyeknek,  akik szeretnének nevelőszülők lenni, hiszen ez a szolgálat , hivatás teljes mértékben betölti a szentírás diakóniai értelmezését, és a nevelőszülővé válás diakóniai attitűdje munkanélküli státuszból való felemelkedésüket is segítheti. Szeretnénk a debreceni székhelyű Református Nevelőszülői Hálózat budapesti központjává, kapcsolattartójává válni.