Szakgimnáziumi (technikumi) képzés

Amikor az általános gimnáziumi képzés kiterjesztéséről gondolkodtunk, egyértelmű volt számunkra, hogy a református iskola szellemiségének és a korábban is élő gyakorlatunknak megfelelő irányban kell és lehet szakirányt választanunk. Erre jogalapot adott az a munka, amit diakóniai területen végeztünk. A diakónia-ápolástan fakultáció, majd az országban elsőként akkreditált érettségi vizsgára való felkészítés során nyert tapasztalatok, az ehhez a feladathoz elengedhetetlen szakmai kapcsolatok (elsőként a Bethesda kórházzal és a Schweitzer Otthonnal) adtak alapot a továbblépéshez. Jelenleg tagjai vagyunk annak a konzorciumnak, amely a református diakóniai szolgálat széles spektrumát lefedi, továbbtanulási és mind hazai, mind külföldi munkavállalási lehetőségeket nyújthat a tanítványainknak.

A szakközépiskolai oktatás a 2013/14-es tanévben kezdődött iskolánkban évfolyamonként egy osztályban. Két ágazati képzés közül lehetett választani: az egészségügyi és szociális ágazatok közül. Az ebben a képzésformában 2018-ban érettségizett osztály választotta azt a lehetőséget, hogy tanulmányait 13. évfolyamon intézményünkben folytatja, és a Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, illetve Szociális asszisztens OKJ képzettséget szerez.

A szakképzés rendszerének átalakulása következtében 2017-től szakgimnáziumként folytatjuk oktató munkánkat. A tanulók – a gimnáziumi képzéstől eltérően – csak egy idegen nyelvet tanulnak (németet vagy angolt), helyette a választott ágazat kerettanterve által előírt tantárgyakat tanulják mind elméleti, mind gyakorlati órákon. Négy év, tehát a 12. évfolyam elvégzése után gimnáziumi érettségi vizsgát tesznek, amely vizsga kötelező tárgyai számukra: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és a választott szakirány tantárgya. Ezzel a bizonyítvánnyal már munkavégzésre jogosultak az ágazat bizonyos állásaiban, sőt már gimnáziumi tanulmányaik ideje alatt választhatóan mellék-szakképesítési vizsgát is tehetnek.
Amennyiben pedig folytatják e téren tanulmányaikat, egy tanév, tehát a 13. évfolyam elvégzése és szakmai vizsga letételével szakképzést is szerezhetnek a Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, illetve szociális asszisztens OKJ-s képzésben.

Ez a képzés az általános és szakmai műveltségen kívül mind az elméleti foglalkozások, mind a gyakorlatok révén bevezet a „való életbe”, segíti az önismeretet és a személyiségfejlődést, a magánéletben és a társas kapcsolatokban is hasznosítható pszichológiai, társadalomismereti jártasságot ad.

A diakóniai szakgimnáziumi osztályokban tanulóink már a 9. évfolyamon választanak szociális és egészségügyi ágazati képzés között.

A 9-13. évfolyamon az érettségire történő felkészítés folyik. A közismereti tantárgyak mellett hittant és szakmai előkészítő tantárgyakat is tanulnak. Tanulható idegen nyelv az angol és német.

Képzési idő 5 év

A 12.(13.) évfolyam végén négy közismereti tantárgyból és a választott szakmai tárgyból tesznek a tanulók érettségi vizsgát.

Egészségügy és szociális képzés a Sylvester János Református Gimnázium és Technikumban

Képzések megnevezése:

egészségügy ágazaton:

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló 54 723 03

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens mellékszakképesítéssel 5 0913 03 04

Csecsemő- és gyermekápoló

szakma azonosító száma: 5 0913 03 04

Gyakorló ápoló

szakma azonosító száma: 5 0913 03 04

szociális ágazaton:

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

szakma azonosító száma: 5 0923 22 04

Szociális asszisztens Gyermek és Ifjúsági felügyelő mellékszakképesítéssel

szakma azonosító száma: 54  762 02

Gyakorlati helyek:

Bethesda Gyermekkórház

Cseppkő Gyermekotthon

Zuglói Egyesített Bölcsödék

GOKVI / Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága /FESZGYI

Sweitzer Albert Református Szeretetotthon

Erasmus programon belül Németországban 1 hónapot töltöttek szakmai tanulmányúton diákjaink Rostockban ( 12fő )

Szakmai gyakorlat kivitelezése:

 • szoros kapcsolat a gyakorlati hely és az iskola között
 • pozitív, élményszerű gyakorlat biztosítása
 • jelenléti naplón kívül gyakorlati napló vezetnek a diákjaink, melyben leírják a napi tevékenységeket, feladataikat a szaktanárral megbeszélt szempontok alapján, az elméleti órákon a gyakorlati tapasztalatokat átbeszéljük, feldolgozzuk
 • a diákok számára érdekes eseteket referálják a tanult tananyagon keresztül
 • osztályközösség építő, önállóságra nevelő, élményközpontú célzattal szerveztünk két hetes gyakorlatot diákjainknak Pilisen, ahol bölcsődei és gyermekotthoni gyakorlatukat töltötték szaktanári felügyelettel

Szakmai team:

 • fontos küldetésünknek tartjuk a szakma szeretetének átadását, a hivatástudat kialakítását
 • utódlás, a következő szakdolgozói generáció megtalálása, kinevelése
 • személyiség fejlesztése
 • lelki egészség védelme
 • gyakorlat központú oktatás, felszerelt demonstrációs termünkben
 • maximálisan felkészítjük, támogatjuk diákjainkat a tanulás rögös útján, hogy éles körülmények között a gyakorlatok során az elméleti képzésben megszerzett ismereteket készség szinten tudják használni

Szabóné Fabó Ilona  diplomás ápoló

Dula Krisztián szociális munkás

Hajdú Valéria pszichológus

Kőváryné Kalmár Krisztina latin szakos tanár

Tolnai – Kiss Anita egyetemi ápoló, a szakképzés megbízott vezetője

Pongrácz Ágnes biológia-fizika szakos