A szakközépiskolai oktatás a 2013/14-es tanévben kezdődött iskolánkban évfolyamonként egy osztályban. Két ágazati képzés közül lehet választani: az egészségügyi és szociális ágazatok közül.

A tanulók – a gimnáziumi képzéstől eltérően – csak egy idegen nyelvet tanulnak (németet vagy angolt), helyette a választott ágazat kerettanterve által előírt tantárgyakat tanulják mind elméleti, mind gyakorlati órákon. Négy év, tehát a 12. évfolyam elvégzése után érettségi vizsgát tesznek, amely vizsga kötelező tárgyai: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és a választott szakirány tantárgya. Ezzel a bizonyítvánnyal már munkavégzésre jogosultak az ágazat bizonyos állásaiban, de ha folytatják e téren tanulmányaikat, egy tanév, tehát a 13. évfolyam elvégzése után már szakképzést is szerezhetnek a csecsemő-   és gyermekápoló, ápoló, gyermekotthoni asszisztens, szociális gondozó OKJ-s képzésben.