A Sylvester János Református Gimnázium és Technikum tájékoztatója a mindennapos testnevelésről 2024/2025-ös tanévben

 

Tájékoztatjuk az intézménybe járó diákjainkat és gondviselőiket, hogy 2024. szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelés a következők szerint módosul:

Az Nkt. 27. § (11) bekezdése 2024. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint módosul: ,,(11) Az iskola nappali rendszerű iskolai oktatásban,azokban az osztályokban és azokon a tanítási napokon,amelyeken közismereti oktatás is folyikmegszervezi mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelésóra keretébenamelyből legfeljebb heti két óra váltható ki a sportról szóló törvény szerinti igazolt sportolói jogviszonyban álló versenyző tanuló kérelme alapján – versenyengedély birtokában– sportszervezet keretei között szervezett edzéslátogatás igazolásávalamennyiben testnevelésórát közismereti tanóra nem előzi meg, vagy nem követi.”

Intézményünk a plusz két testnevelés órát tömbösítve illeszti be az órarendbe délutáni, dupla órás sportfoglalkozásokként „Mindennapos testnevelés” néven.

A jelenlegi jogszabály szerint a „Mindennapos testnevelés” órák alól az a tanuló kérheti a felmentését, aki sportegyesületben végzi a sporttevékenységét és az aktuális versenyszezonban rendelkezik versenyengedéllyel.

Ennek érdekében az intézmény a következő szabályokat hozza:

  • az a tanuló, aki igényli a felmentést, legkésőbb szeptember 15-ig eljuttatja az igazolását a testnevelő tanárának vagy az osztályfőnökének. Az igazolásnak tartalmaznia kell:
  1. a tanuló adatait, a sporttevékenységet melyet végez és ennek időpontját, valamint gyakoriságát, az edzőjének nevét, valamint az egyesület nevét és elérhetőségét. Az igazolás csak és kizárólag egyesületi pecséttel érvényes. Az egyéni vállalkozók pecsétjét, valamint az olyan pecséteket, melyből nem derül ki, hogy mely sportegyesülethez tartozik, nem áll módunkban elfogadni.
  2. Mellékletként a gondviselő csatolja a tanuló adott tanévre érvényes versenyengedélyének másolatát.

A jogszabálymódosításra hivatkozva az intézmény csak és kizárólag olyan sporttevékenységeket fogadhat el, mely esetében versenyengedély kiadható.

 

Budapest, 2024. június 26.