A Protestáns Gimnázium Egyesület

ZÓLYOMI KATALIN TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA

a SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
ÉS TECHNIKUM

tanulói számára

Az ösztöndíjat minden félévben két kategóriában lehet elnyerni, a félévi értesítő, ill. az év végi bizonyítvány eredményeinek alapján, tehát februárban és júniusban.

Pályázhatnak

A” kategóriában azok a tanulók,

  • akiknek a tanulmányi átlaga 4,6 vagy ennél magasabb,  nem buktak meg semmiből, a magatartásuk minimum 4-es;

„B” kategóriában pedig azok,

  • akik az előző félévhez képest minimum 0,4 átlaggal jobb  eredményt értek el, és nincs elégtelen jegyük, és a magatartásuk minimum 4-es.

(Mindkét kategóriában a tantárgyi eredményeket vesszük figyelembe, a magatartás, szorgalom jegyek az átlagba nem számítanak.)

Mindkét csoportban a legjobb 4 eredményt díjazzuk, az eredmények sorrendjében anyagilag differenciáltan. Az A kategória díjazottjait egyrészt a tanulmányi átlag sorrendje alapján határozzuk meg, másrészt a pályázatot bíráló bizottság javaslatot tesz különdíjak elnyerésére az ebben a kategóriában pályázók között.

A pályázatokat Kovácsné Thomann Mónika igazgatóhelyettesnek kell benyújtani az aktuális időszakban a szokásos módokon (iskolagyűlésen és a honlapon) meghirdetett időben és formátumban. Aki most félévkor nyert a pályázaton, ebben a félévben nem pályázhat.

Az 1. féléves pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 5. hétfő, 12.00. A 2. féléves pályázaté: 2024. június 26. szerda. 12:00. A pályázati határidő elmulasztása miatt a jelentkező kizáródik a pályázók közül.

A pályázat tartalmi-formai követelményei:

  • diák melyik kategóriában pályázik
  • indoklás
  • mellékletek (bizonyítványmásolatok)
  • a diák mire szeretné fordítani az elnyert ösztöndíjat
  • minimum 1 oldalas, saját kézzel írt pályázat

A pályázatokat ösztöndíj-bizottság értékeli, és dönt a sorrendről és az elnyerhető ösztöndíj mértékéről. Az ösztöndíjakra fordítható összeg félévenként összesen 500 000 Ft.