Társadalomismeret forgón az emberrel foglalkozunk. Az emberrel, a teremtett lények legtökéletesebbikével, aki civilizációt hozott létre, közösséget teremtett, kultúrát alkotott, vagy éppen rombolt és pusztított el. Az órákon több oldalról vizsgáljuk az embert: milyen viszonyban van másokkal, cselekedeteit mik motiválják; milyen viszonyban áll a környezetével: pusztít-e vagy épít; milyen viszonyban áll önmagával? A társadalomismeret több tudományterület megállapításait sűríti pl. történettudomány, biológia, földrajz, szociológia, pszichológia, politológia, teológia. Egy-egy téma feldolgozását filmnézés követi. Olyan filmeket nézünk meg, amelyek erősen köthetők az órákon hallottakhoz, a már megszerzett ismeretekhez.

Dzsida János történelemtanár