Vezetőség

Kocsis Imre Antal

Igazgató, ének, egyházi ének, 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
tanulásmódszertan, közoktatásvezető

Nagy Géza

Gazdasági vezető,
okleveles közgazdász

Kovácsné Thomann Mónika Eszter

Igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Dr. Vitályosné Kiss Kornélia

Igazgatóhelyettes, földrajz, történelem,
angol nyelv szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Dr. Bibó István

Nyugalmazott igazgató,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
művészettörténész

Tanáraink

Agócs Ágnes

Fizika szakos tanár

Balogh Norbert

Olasz nyelv szakos tanár

 

 Berta Krisztina

iskolapszichológus

Binder Anita Fruzsina

Angol nyelv, katolikus hittan, nevelő, valamint gyermek- és
családvédő szakos tanár

9.C

Bognár Barnabásné

Testnevelő tanár

11.B

Bokor Gyöngyi Andrea

Angol nyelv szakos tanár

10.B

Biró Beáta

Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár

 

Borsosné Kálmán Piroska Outi

Angol és latin nyelv szakos tanár, mentálhigiénés szakember

9.D

 

Burján László

Pedagógiai asszisztens, történelem tanár

10.C

Csótiné Hajdu Valéria

pszichológia szakos tanár

Dávid Anna Dóra

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos tanár

10.A

Döbrössyné Sipos Anita

Informatika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus

Dula Krisztián

szociális ágazati tantárgyakat tanító tanár

 

Dzsida János

Történelem szakos tanár

9.A

Feid Judit

Biológia szakos tanár

 

Gatter Zsófia Viktória

Iskolapszichológus

Gombkötő Tamás

Testnevelő tanár

DÖK-tanár

11.A

Huszákné Vendégh Andrea

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos tanár, hungarológus, mentálhigiénés segítő szakember

12.A

Iselstöger Nóra

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

8.A

Jakabné Bencze Noémi

Matematika szakos tanár,
pénzintézeti közgazdász, közoktatásvezető

 

Jekliné Pintér Zsuzsanna

Német nyelv- és irodalomtanár, művészettörténész, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő, közoktatásvezető,
pedagógiai szakértő

10.D

Dr. Juhász Pál Balázs

Katolikus hittanár

 

Katona Miklós  Ottó

matematika szakos tanár
 
Koczó Pál

Iskolalelkész, református hittan,
német nyelv szakos tanár

Hutás László

gyógytestnevelés
 
 

 

Kovács Viktória

vizuális kultúra szakos tanár

 

Körözsi Barnabás

Angol nyelv és kultúra, testnevelő tanár, aerobik edző,
fitness instruktor

7.A

Kőszegi Júlia

Olasz nyelv szakos tanár, hungarológus, társadalomtudományi és
gazdasági szakfordító

12.B

Kőváriné Kalmár Krisztina

Magyar nyelv és irodalom,
portugál és latin nyelv szakos tanár,
könyvtáros

11.C

Laborczi Zsuzsanna

Fizika-kémia szakos tanár

Lőrincz Zoltán Péter atya

katolikus hittan

Nádasi-Máté Anna

magyar nyelv és irodalom és német nyelv szakos tanár

Nemcsics Endréné

Fejlesztő-gyógypedagógus

Péter Zoltán

magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár

Pongrácz Ágnes 

biológia szakos tanár

Dr. Rimóczi Imréné

Biológia–kémia szakos tanár

Pados Xénia

szociális segítő

Róka Szabolcs

biológia és földrajz szakos tanár

Rusznák László György

informatikatanár

Szabóné Fabó Ilona

Diplomás ápoló,
pasztorális tanácsadó és szervező

Tolnai-Kiss Anita

Egészségügyi szakmai tárgyakat
tanító tanár

11.C

Varga Áron

egyházi ének szakos tanár

Dr. Verebicsné Siklósi Erika

Matematika–fizika szakos tanár

Viczián Zsófia

Református hittan,
társadalomismeret szakos tanár