Vezetőség

Kocsis Imre Antal

Igazgató, ének, egyházi ének, 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
tanulásmódszertan, közoktatásvezető

Nagy Géza

Gazdasági vezető,
okleveles közgazdász

Kovácsné Thomann Mónika Eszter

Igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Dr. Vitályosné Kiss Kornélia

Igazgatóhelyettes, földrajz, történelem,
angol nyelv szakos tanár

Dr. Bibó István

Nyugalmazott igazgató,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
művészettörténész

Tanáraink

Agócs Ágnes

Fizika szakos tanár

Balogh Norbert

Olasz nyelv szakos tanár

 

Bérczi Gáborné

német nyelv szakos tanár

Biró Beáta

Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár

Bognár Barnabásné

Testnevelő tanár

10.B

Bokor Gyöngyi Andrea

Angol nyelv szakos tanár

9.B

Binder Anita Fruzsina

Angol nyelv, katolikus hittan, nevelő, valamint gyermek- és
családvédő szakos tanár

12.C

Borsosné Kálmán Piroska Outi

Angol és latin nyelv szakos tanár, mentálhigiénés szakember

 

Burján László

Pedagógiai asszisztens, történelem tanár

9.C

Dávid Anna Dóra

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos tanár

Döbrössyné Sipos Anita

Informatika szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus

Dula Krisztián

szociális ágazati tantárgyakat tanító tanár

 

Dzsida János

Történelem szakos tanár

8.A

Gatter Zsófia Viktória

Iskolapszichológus

Gombkötő Tamás

Testnevelő tanár

10.A

Huszákné Vendégh Andrea

Magyar nyelv és irodalom, angol nyelv szakos tanár, hungarológus, mentálhigiénés segítő szakember

11.A

Iselstöger Nóra

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

7.A

Jakabné Bencze Noémi

Matematika szakos tanár,
pénzintézeti közgazdász

12.B

Jekliné Pintér Zsuzsanna

Német nyelv- és irodalomtanár, művészettörténész, mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítő szakértő, közoktatásvezető,
pedagógiai szakértő

9.D

Juhász Imre

Magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár,
DÖK-tanár

9.A

Juhász Pál Balázs

Katolikus hittanár,
PhD-hallgató

 

Katona Miklós  Ottó

matematika szakos tanár
 

Kenézné Ádám Zsuzsanna

Óraadó szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés szakember,
diakónia–gondozástan élménypedagógiai program felelős tanára

Koczó Pál

Iskolalelkész, református hittan,
német nyelv szakos tanár

Kodó Anita

gyógytestnevelés
 

 

Kovács Viktória

vizuális kultúra szakos tanár

 

Körözsi Barnabás

Testnevelő–aerobik edző,
fitness instruktor

12.A

Kőszegi Júlia

Olasz nyelv szakos tanár, hungarológus, társadalomtudományi és
gazdasági szakfordító

11.B

Kőváriné Kalmár Krisztina

Magyar nyelv és irodalom,
portugál és latin nyelv szakos tanár,
könyvtáros

10.C

Laborczi Zsuzsanna

Fizika-kémia szakos tanár

Lőcsei-Balássy Emőke

Mentálhigiénés szakember,
szupervízor

Lőrincz Zoltán Péter atya

katolikus hittan

Nemcsics Endréné

Fejlesztő-gyógypedagógus

Pónya Nikolett Anna

biológia szakos tanár

Dr. Rimóczi Imréné

Biológia–kémia szakos tanár

Pintér Bálint

szociális segítő

Róka Szabolcs

biológia és földrajz szakos tanár

Rusznák László György

informatikatanár

Szabóné Fabó Ilona

Diplomás ápoló,
pasztorális tanácsadó és szervező

Tolnai-Kiss Anita

Egészségügyi szakmai tárgyakat
tanító tanár

11.C

Tóthné Berta Rita

katolikus hittanár, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés segítő szakember

Várnagy András

pszichológus, pszichológia tanár

 

Dr. Verebicsné Siklósi Erika

Matematika–fizika szakos tanár

Viczián Zsófia

Református hittan,
társadalomismeret szakos tanár